Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Helgeland Kraft endret egne rammer for å kunne plassere i likviditetsfond

Skrevet av Team Fixrate
|
03. Apr 2024 08:32

Helgeland Kraft har lenge vært fornøyde kunder av Fixrate på bankinnskudd. Nå handler det meste om likviditetsfond. 

- Da vi skjønte hvilke muligheter som lå i rentefond hos Fixrate, gikk vi gjennom plasseringsfullmaktene våre og fikk endret rammeverket slik at det ble tilpasset plattformen deres. Det har resultert i større fleksibilitet, en fantastisk oversikt og ikke minst bedre avkasting, sier regnskapssjef i Helgeland Kraft, Johan Greva.

Sammen med porteføljeforvalter Rune Jørgensen har han ansvaret for at likvidene til kraftkonsernet fra nord plasseres trygt, med lav risiko og i henhold til gjeldende mandat.

Flyttet pengene fra bank til fond

- Vi opplever den nye fondsløsningen deres som veldig god da vi får et klart overblikk over viktige nøkkeltall som renterisiko og kredittrisiko hos de ulike fondene. Det gjør det enkelt for oss å sjekke hvilke fond som er innenfor vårt mandat og våre strategier, forklarer Jørgensen.

- Med verktøyene til Fixrate har vi i dag flyttet en andel av vår likviditet som tidligere sto på bankbok, over til likviditetsfond, noe som har gitt oss bedre avkasting og større fleksibilitet, legger han til.

Verdiskapende energi

Hver dag går rundt 300 arbeidere i Helgeland Kraft på jobb for å bedre forsyningssikkerheten  å øke verdiskapningen over hele det vakre Helgelandet. 

Mens noen ser til at deres 18 kraftverk gjør jobben med å forvandle rennende vann til grønn energi, sørger andre for at linjene som fører energien ut til «verden» er intakte. Et linjenett på 8000 km som i utstrekning kan føres fra Helgeland helt til Japan.

En tredje grupper selger og leverer strøm til over 90 prosent av alle husholdninger på Helgeland, samtidig som de kjøper og selger kraft på en til tider komplisert nordisk kraftbørs.

Nest vanskeligste råvaremarked

- Da jeg startet i bransjen i 2007 ble jeg fortalt at det nordiske kraftmarkedet var det nest mest utfordrende råvaremarkedet på planeten, kun slått av kokainmarkedet i Colombia, humrer Jørgensen.

Som en del av en kraftbransje i daglig endring hvor krig og energikrise i Europa har endret spillereglene totalt, er fleksibiliteten i fondsporteføljen ekstra kjærkommen.

- Skal vi ha meravkastning på bankinnskudd må vi ofte binde de. På deler av den frie likviditeten har vi ikke så lang visibilitet i markedet. Derfor endte det tidligere opp med at pengene ble stående i ordinære bankinnskudd.

Perfekte likviditetsfond

- Gjennom plattformen til Fixrate har vi nå sett at kortsiktige likviditetsfond passer oss perfekt. Via plattformen kan vi enkelt gå inn, og like enkelt trekke oss ut av de ulike fondene, og ikke minst kan vi realisere pengene i løpet av 2 til 5 dager om det blir nødvendig.

Derfor passer denne typen fond veldig godt til oss og vår noe uforutsigbare bransje, forklarer Greva. 

Han forteller videre at likviditetsbehovet varierer gjennom året og at de gjennom plattformen enkelt kan være «hands on» å balansere plasseringene opp mot dette.

Tjener på å være likvid

- Klarer vi å oppnå en avkastning som tilsvarer noenlunde det samme som obligasjonskostnaden vår, så har vi en netto nullkostnad på å være likvid. Ofte handler det om å forvalte pengene slik at vi reduserer kostnaden med å være likvid til et minimum.

- Avkastningen på likviditetsfondene har satt oss i en situasjon hvor vi i dag har høyere avkasting på plasseringene enn det vi har i lånekostnader. Sånn sett skulle vi bare kjørt på videre, sier Greva med et glimt i øye.

Unike rapporter

Han trekker til slutt fram rapportene som ligger i plattformen som noe helt unikt.

- Disse får du bare hos Fixrate. Om vi sprer pengene på flere forvaltere, er det likevel lett å holde styr på totaliteten. Risikotall, løpende avkastning, rentedurasjon, alt ligger lett tilgjengelig.

Dette er en tjeneste vi setter stor pris på og som sparer regnskapsavdelingen for mye arbeid, avslutter Greva.

 

Dette er en informasjonsartikkel som representerer akkurat denne kundens erfaringer. Individuelle resultater kan variere, og beslutninger bør baseres på egne forhold og mål. Denne teksten er ikke ment å utgjøre investeringsråd eller investeringsanbefalinger, ei heller juridisk rådgivning. Personer som vurderer å investere bør søke rådgivning før eventuell investering gjøres. Husk også at historisk avkastning aldri er noen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved kjøp, vedlikehold og salg. Avkastningen kan også bli negativ, og investert kapital kan gå tapt.