Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

God rentefangst for Norges Råfisklag

Skrevet av Team Fixrate
|
16. Sep 2020 07:28

Norsk sjømatnæring har vært en hjørnestein for Norge gjennom alle tider. Ett av de viktige tannhjulene i maskineriet som får propellen til å gå rundt, er Norges Råfisklag SA, som siden 2018 har brukt Fixrate i perioder med overskuddslikviditet.

 

Viktig næring med tradisjoner

Mange av oss har kanskje lest historiske romaner som skildrer kystfolkets liv på tidlig nittenhundretall. Det er lett å drømme seg tilbake i tid, til et naturnært liv langt bort fra smarttelefon og jobbmail som plinger i tide og utide. Men når sakens faktum kommer på bordet er det uomtvistelig at kystfolket og fiskerne levde et tøft liv. Fisken var en sentral ressurs, men det hersket stor usikkerhet rundt både fangstvolum og pris for fisken. I 1927 fikk fiskerne så lite betalt for sløyd torsk (6,7 øre pr kg) at enkelte fiskere måtte få statsstøtte for å komme seg hjem fra Lofotfiske, og med et lite mellomsteg innom statsgarantert minstepris (1936) ble råfiskloven etablert 18. juni 1938. Denne loven gav salgslagene rett til å fastsette minstepris for fisk.

I følge økonomisjef Tommy Nygård i Norges Råfisklag ble Råfisklaget ble etablert i 1938 og har siden den gang jobbet for å skape stabilitet og forutsigbarhet i næringen. I Norge finnes fem salgslag, hvor Norges Råfisklag er det største, med region fra Finnmark til Nordmøre. Salgslagene driver markedsplasser for omsetning av fisk, og garanterer oppgjør for fiskerne. Norges Råfisklag har sitt hovedkontor i Tromsø, hvor 60 ansatte går på jobb for å fremme fiskerens og næringens interesser.

I 2019 ble det i Norges Råfisklags distrikt omsatt 1.085.000 tonn fangst (rund vekt) til en samlet verdi på 13,03 milliarder kroner. Hele 6.200 ulike fartøy sørget for mer enn 146.900 enkeltleveranser. Råfisklagets aktivitet bidrar til stabilitet, forutsigbarhet og trygghet for fiskere og kystsamfunn, og er et viktig premiss for en effektiv næring langs kysten.

Norges Råfisklag

 

Kapitalforvaltning i en travel hverdag

Ettersom råfisklaget står som garantist for oppgjør vil det i perioder være store summer på konto. I følge økonomisjef Tommy Nygård i Råfisklaget er det da viktig at pengene forvaltes fornuftig.

- Pengene som står på konto må forvaltes trygt. Derfor er bankinnskudd sentralt for oss.

Råfisklaget har tradisjonelt vært aktive i markedet. Tidligere brukte de tid på å snakke med banker og kontakter innen finans for å finne gode betingelser. I følge Nygård har god forvaltning vært forbundet med mye jobb.

- Tidligere snakket vi med meglere og med banker direkte. Dette tar tid, og vi har nok av arbeidsoppgaver som skal utføres ellers i organisasjonen. 

 

{{cta('28e53874-ea02-4565-98a8-0949b729874b')}}

 

Enklere vei til gode betingelser

Norges Råfisklag tok i bruk Fixrate i 2018 og bruker tjenesten i perioder hvor Råfisklaget har overskuddslikviditet. Nygård sier at kombinasjonen av enkelhet og gode betingelser var utslagsgivende for dem.

- Det er svært enkelt å få oversikt over markedet. Man logger jo bare inn, og finner mange tilbud. Prosessene er også enkle, og vår regnskapsavdeling har stor glede av at kontoutskrifter og rapporter er lett tilgjengelig. Dette effektiviserer vår organisasjon samtidig som vi får gode betingelser på innskuddene våre, sier Nygård, som på vegne av Råfisklaget har spredd innskudd til flere banker som deltar på Fixrates markedsplass.

Vi er glade for å kunne gi Norges Råfisklag i trålpose og skipssekk, og ønsker skitt fiske videre i det viktige arbeidet for fiskere, kystsamfunn og norsk villfanget fisk. Takk for et meget godt samarbeid!