Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Egil Kristoffersen & Sønner effektiviserer likviditetsstyringen ved bruk av Fixrate

Skrevet av Team Fixrate
|
02. Nov 2021 15:02

Egil Kristoffersen & Sønner (EKS) er et familieeid selskap som produserer smolt og laks i to kommuner i Nordland. Etter salget av eierposten i Norway Royal Salmon (NRS) har de nå plassert noe av gevinsten i bankinnskudd gjennom Fixrate.

Vi har tatt en prat med økonomisjefen i selskapet, Jørgen Husby som sier følgende:

– Vi anser bankene i Norge som veldig sikre, og optimaliserer bankrenten gjennom Fixrate.

Litt om Egil Kristoffersen & Sønner

Selskapets kontorer ligger i Bø kommune i Vesterålen, omtrent 2.5 timer med bil nordvest for Svolvær, Lofotens største befolkningssted, og i underkant av to timer sør for Andøya, med flystasjon (så lenge det varer) og romfartsbase. Den bi-årlige litteraturfestivalen «Hamsundagene» er litt under fire timer med bil og ferge unna.

EKS skiller seg fra de fleste mindre oppdrettsselskap ved en sterk verdikjedeintegrasjon. Selskapet har egen settefisk, eget slakteri (ingen fremmedslakt), egen servicebåt, og eget notbøteri! Ved å ha eget slakteri sikres kvaliteten på sluttproduktet, i tillegg til at det skaper arbeidsplasser lokalt. I notbøteriet sjekkes alle nøtene før de går i havet, og det har vært med å bidra til at EKS aldri har hatt rømming. Det legges mye ressurser i kvalitet helt fra settefisk til slaktefisk, og på å drive etisk forsvarlig.

God avkastning, tilnærmet risikofritt

Da eierandelen i Norway Royal Salmon ble avhendet i august i år, hadde EKS allerede plassert sine aller første bankinnskudd gjennom Fixrate. 

– Vi opplever Fixrate som behjelpelige, og veldig «på ballen». I perioder har vi sterk likviditet, og anledning til å binde pengene i mer enn 31 dager (minstekravet på fixrate.no, red.anm.). Fixrate gir god avkastning, og vi vurderer det samtidig tilnærmet risikofritt.

Jørgen forteller videre at Egil Kristoffersen & Sønner har fokus på å kontrollere risikoen ved plasseringer av pengene.

– Vi risikovurderer hver plassering, enten det er bankinnskudd eller andre plasseringer. Vi har interne krav til bankene vi plasserer i, og de bør ha en score på minimum trippel B pluss, som de aller fleste bankene på Fixrate har. Vi har diversifisert innskuddene på flere ulike banker, og den automatiske KYC-prosessen på markedsplassen gjør bestillingsritualet veldig enkelt. Dessuten er rentene svært konkurransedyktige.

Syklikalitet i inntektsstrømmene

EKS har en viss syklikalitet i inntektsstrømmene, som må hensyntas ved plassering av innskudd: 

– Vi ønsker å slakte så jevnt som mulig, men store variasjoner på temperatur og tilvekst gjennom året, gjør at det blir mer i enkelte faser. I tillegg er det store prissvingninger som gjør at kontantstrømmen varierer en del gjennom året. Vårt mandat er at vi plasserer gjennom Fixrate arbeidskapital som kan stå i 31 dager eller mer, så vårt handlingsrom bestemmes av hvor langsiktige pengene skal være før vi binder dem, sier Husby.

Jørgen forteller at de har opplevd bruken av markedsplassen som svært positiv:

– Markedsplassen fyller det behovet vi har. Vi får tilgang til mange banker, og optimaliserer bankrenten ved å spre pengene til ulike banker. Det er så mye mer effektivt enn gamlemåten, som var en tidkrevende forhandlingsrunde mot hver bank. Dette er enkelt, og i portalen får vi også tilgang til en god porteføljeoversikt. Effektivitetsgevinsten ved bruk av Fixrate er stor.

Renteinntekter på rundt en million siden første plassering 

EKS har fått tilgang til å teste ny funksjonalitet* på markedsplassen. Der kan selskapet blant annet se hvilken prosentandel av innskuddene de har i hver bank. Det fungerer som et godt styringsdokument for Jørgen og selskapet, de får nå i Fixrate Proff en god oversikt over totalen, samtidig som de liker den nye tilgangen til utviklingen i NIBOR, og rentepåslagene fra bankene, i samme løsning.

– Jeg har gjort det til en rutine å daglig sjekke nye tilbud på Fixrate. Da er jeg sikker på at vi bestandig har de beste betingelsene innenfor våre rammer. Siden vi gjorde vår første plassering via Fixrate har vi renteinntekter på rundt en million!

Egil Kristoffersen & Sønner startet med hvitfiskforedling i Nykvågen på 1930-tallet, og mottok sine første oppdrettskonsesjoner i 1984.

Deres bærebjelke er ansvarlig oppdrett av laks, og sunn, bærekraftig og god mat: «Happy fish and happy people». Og dessuten er det viktig for selskapet å være en positiv kraft i lokalmiljøet. Trygge bankinnskudd og god avkastning gjennom Fixrate gir Egil Kristoffersen & Sønner den roen de trenger til å gjøre de de kan og liker aller best – nemlig å oppdrette kvalitetslaks som ender på mitt og ditt fat.

* Hvis proff-funksjonaliteten er av interesse og du er kunde i dag, ta kontakt med Fixrate

 

Se hvordan Fixrate fungerer