Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Slik tråler et rederi fra Vesterålen inn trippel innskuddsrente

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
24. Sep 2018 06:45

Om du er glad i fisk er det meget mulig at du har spist mat fanget eller oppdrettet av Holmøy Maritime. Konsernet er en hjørnesteinsbedrift i Vesterålen, og har 250 ansatte fordelt på åtte datterselskaper. I likhet med andre fiskerikonsern langs kysten har Holmøy Maritime vokst kraftig de senere år, og arbeidsoppgavene hoper seg opp. Derfor ansatte de nylig Kenneth Holmøy som konsernansvarlig for finans.

Trippel innskuddsrente

"Når det gjelder bankinnskudd har vårt konsern i hovedsak brukt driftskonto som plasseringsform. Vi var selvsagt kjent med at man med stor sannsynlighet kunne oppnå høyere rente, men det var tungvint å orientere seg mot bankene. Det har jo ikke eksistert noen markedsplass for bankinnskudd før nå. En av de første tingene jeg gjorde da jeg startet i jobben i Holmøy Maritime, var å lage en bruker for konsernet på fixrate.no. Vi satte opp kontoen slik at jeg fikk fullmakt av daglig leder, og kort tid etter var vi i gang. Med minimal tidsbruk har vi triplet innskuddsrenten, og vi tjener en betydelig sum hver måned som følge av at vi bruker Fixrate. Jeg logger nå daglig inn for å sjekke markedet, og kommer sannsynligvis til å plassere mer penger etterhvert, gitt at det riktige tilbudet skulle dukke opp. Oppsummert vil jeg si at Fixrate fungerer utmerket for plassering av bankinnskudd. Men jeg har registrert at noen kunder får kake fra Fixrate, det ønsker jeg meg!"

Ny konsernansvarlig for finans

Kenneth Holmøy ble tidligere i høst hyret inn i konsernet for å overvåke finansene. Vel er han skårunge i konsernet, men han har bred bakgrunn fra bank og finans og har erfaring fra Nordea Markets og DnB Markets.

Om arbeidsoppgavene

"Min jobb går i all hovedsak ut på å bruke min kompetanse og erfaring fra 13 år i bank og finans til å maksimere konsernets finansinntekter og minimere finanskostnadene, til en akseptabel risiko. Det er morsomt å sitte på andre siden av bordet - tidligere snakket jeg med kunder og gav dem råd. Nå er det min jobb å gjennomføre tiltak som jeg som bankmann ville ha foreslått til noen i min nåværende stilling. Jeg kommer mer hands on, og arbeidsoppgavene blir mer konkret, det blir litt mer mitt, kan du si".

Fiskarbondens tid er tilbakelagt

Det hele startet med hvitfisk da tråleren Prestfjord ble sjøsatt i 1973. I dag drives trålerne F/T Prestfjord, F/T Sunderøy, F/T Holmøy og F/T Langøy. Disse har kvote for å fange 22.500 tonn fisk, og omsetter for ca 500 millioner. Etterhvert har konsernet startet produksjon av laks, og med 15 konsesjoner lokalisert i seks kommuner i Nordland og Troms produserer Eidsfjord Sjøfarm AS 16.000 tonn laks. Oppdrettselskapet omsetter for ca 800 millioner årlig. Omsetning av fisk skjer gjennom egne selskap, Prestjord Seafood AS og Nor Seafoods AS som har salgsavdeling med eksportlisens. Noe av fisken kjøpes av kystflåten, da ved Sommarøy Produksjonslag AS som er et konvensjonelt fiskemottak. Dette mottaket kjøper ca 4.500 tonn hvitfisk i 2018.

Vi kan notere oss at Fiskarbondens tid med noen poteter i jorda og fisk til tørk på selvkonstruert fiskehjell er tilbakelagt. Nå drives næringen industrielt, spesialister har kommet inn og driften er profesjonalisert. Fiskerinæringen har blitt stor, og aktørene er aktive i markedet for valuta, swaprenter, bunkers og trading av fisk.

"Med minimal tidsbruk har vi triplet innskuddsrenten, og vi tjener en betydelig sum hver måned som følge av at vi bruker Fixrate"  Kenneth Holmøy, Holmøy Maritime

 

Eidsfjord Sjøfarm AS produserer ca 16.000 tonn laks hvert år, og omsetter for 750 millioner i året.

 

Hvis du også skulle ønske å triple innskuddsrentene til ditt foretak, kan du sjekke om det lar seg gjøre ved å ta en titt på markedsplassen vår. Og husk - det koster ikke noe å bruke Fixrate!