Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Bonheur ASA - 173 år med endring og innovasjon

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
13. Jan 2022 13:19

Få vil kverulere om vi sier at verden står på starten av en grønn megatrend. Kanskje oppleves dette som omveltende, radikalt og nytt for den enkelte av oss, men for Bonheur ASA og de Fred. Olsen-relaterte selskapene er slike paradigmeskift like naturlig som lufta i rommet og bølgene på havet. Ikke så rart, kanskje, når du har 173 år på baken innen maritime næringer og energi.

Visedirektør for finans i Fred. Olsen & Co., Øyvind Engesrønning, tar oss raskt igjennom historien til selskapet.

– Bonheur ASA er et børsnotert selskap med eierskap i en rekke ulike virksomheter og med en historie som strekker seg helt tilbake til 1848. Selskapet, som bestyres fra Fred. Olsen & Co., har vært tidlig inne i nye trender, og over de siste 25 år har konsernet bygget omfattende virksomheter relatert til fornybar energi, hvor det klart meste av de bokførte verdier i dag knytter seg til dette. Fred. Olsen-relaterte selskaper sysselsetter i dag godt over 2000 personer i slike virksomheter.

Fokus på det maritime og fornybar energi

Fred. Olsen-relaterte selskaper har gjennom sin historie spilt en sentral rolle innen shipping, og spilte kortene riktig i den tids teknologiske skift, med overgang fra seil til damp og videre med en motorisert flåte. 

– Selskapene har historisk fokusert på mulighetene i det maritime, og spilte en viktig rolle i utviklingen av norsk oljesektor, blant annet gjennom verftsindustri, tankfart, produksjon og riggvirksomhet. Men dette fokuset har endret seg, og allerede i 1996 ble den første investeringen i fornybar energi og vindkraft gjennomført. Siden da har det blitt investert ytterligere i en rekke vindkraftprosjekter lokalisert i bl.a. Storbritannia og Skandinavia, sier Engesrønning. I dette ligger i tillegg til landbaserte vindparker også havvind hvor selskapene har offensive ambisjoner og planer.

Bilde1

Et helt nytt selskap

Det siste tiåret har Bonheur utnyttet sin erfaring fra det maritime og fornybar energi til å eie og drifte egne spesialbygde fartøyer som bedriver installasjon og service på vindturbiner til havs. 

– Dagens Bonheur er et helt annet selskap enn hva det en gang var, hvor de tre hovedsatsningene nå er fornybar energi, vindservice og cruise. Det jobbes alltid med å søke samarbeid og se muligheter på tvers av forretningsområdene i konsernet for å drive utviklingen videre. I tillegg kommer investeringer innen media gjennom NHST Media Group AS som er eier av bl.a. Dagens Næringsliv, eiendom, eierskap i flere mindre selskaper og finansiell aktiva. Den siste tiden har det også blitt en mer fokusert satsing på nye investeringer i virksomheter og bransjer som har en særlig relevans eller interesse for konsernet, og hvor Bonheurs nettverk, industrielle kompetanse og langsiktige eierskapsperspektiv kan komme til sin rett, sier Engesrønning.

Blant datterselskapene til Bonheur finner vi Fred. Olsen Renewables som utvikler, bygger og drifter vindparker samt ser på andre fornybarteknologier som solkraft til havs, Fred. Olsen Windcarrier som med sine skip og organisasjon bedriver installasjon og vedlikehold av vindparker til havs, Global Wind Service som gjør installasjon, sammenstilling og service av vindturbiner på land og til havs over store deler av verden, og Fred. Olsen Cruise Lines som driver en flåte med cruiseskip i det britiske cruisemarkedet. 

Samarbeider med store og små

Bonheurs datterselskaper samarbeider med ulike giganter innen satsningsområdene. På listen finner vi blant annet Ørsted, som er en dansk vindkraftleverandør og Vattenfall, som er et svensk energikonsern. Men Bonheur er ikke bundet til å bare samarbeide med de største.

– Bonheur har tenkt nytt i snart to hundre år. Vi ønsker at verden går fremover, og samarbeider der vi finner det fornuftig for å bidra til dette, sier Engesrønning.

Bonheur er et selskap med en betydelig kapitalbase, og likviditetsstyring er viktig for selskapet. Engesrønning fattet interesse for Fixrate etter å ha kommet over en interessant avisartikkel om tjenesten for et par år siden.

– Vi er opptatt av å til enhver tid ha god likviditet, slik at selskapet har rom for å gripe muligheter når de oppstår. Derfor har vi en god beholdning bankinnskudd samt en del enkeltobligasjoner. Tradisjonelt har vi brukt et knippe relasjonsbanker for plassering av overskuddslikviditet, men renten i de større bankene er ofte ikke all verden. Vi tenkte at det kunne være greit å utvide paletten noe, og registrerte derfor selskapet på Fixrates markedsplass. Det viste seg å fungere utmerket, sier Engesrønning, som har plassert midler i en rekke banker på markedsplassen.

Innskuddsproduktene som bankene tilbyr via Fixrate har oppsigelsestid (typisk 31 dagers oppsigelsestid), og Engesrønning trodde han ville savne det han kaller "spot-innskudd", altså innskudd som kan tas ut på dagen. Men det tok kort tid før han hadde etablert en ny vane.

– Jeg har egentlig ikke opplevd utfordringer ved å binde pengene med en måneds oppsigelse. Vi planlegger kapitalbruken godt, og vet på forhånd hva vi trenger frem i tid. Nå har vi ikke rørt så mye på de innskuddene som er gjort, men vi gjorde en test for å sjekke funksjonaliteten, og det viste seg å være like enkelt å ta ut penger som det var å sette inn penger, sier Engesrønning.

Enkelhet er viktig

Om man ser bort fra god rente, er enkelhet viktig for Engesrønning. 

– Tidligere ringte vi til banker for å sjekke renten. Det var tidkrevende arbeid. Dermed konsentrerte vi oss heller om relasjonsbankene. Men nå er det enkelt å logge inn på Fixrate og sjekke tilbudet i markedet. Prosessen med å plukke banker er også enkel, og regnskapsavdelingen hos oss kan enkelt finne rapportene som er nødvendige for regnskapsføring. 

Valg av bank er også et tema for Engesrønning. Bonheur ASA ønsker å plassere penger i solide banker.

– Vi benytter blant annet nøkkeltallene som er å finne på tilbudskortene på markedsplassen. Disse inneholder de viktigste nøkkeltallene. Vi er konservative, og ønsker solide motparter. Det trenger ikke bety de aller største bankene, men størrelse er ofte en god indikator. Vi har spredt penger til mange banker, så du kan gjerne si at vi diversifiserer pengene. Ikke for mye penger i én bank kan være en grei regel.

Godt og spennende samarbeid

Fixrate jobber kundenært, det vil si at kunder får være med å påvirke tjenesten mye. Dette har Engesrønning fått med seg.

– Vi har i flere runder sparret om ny funksjonalitet, og jeg synes det skjer mye spennende i Fixrate. Tjenesten er enkel å bruke, og jeg skulle gjerne sett at også større banker kom på banen. Desto flere banker som annonserer på plattformen, desto bedre og enklere for kundene. Brukere av tjenesten foretrekker jo at den er enkel og effektiv, og der scorer Fixrate bra, sier Engesrønning.

Vi takker for svært godt samarbeid, og ønsker Bonheur ASA en hyggelig reise videre i det grønne skiftet!

 

Se hvordan Fixrate fungerer