Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Trøndelag Fylkeskommune og Soknedal Sparebank ble kunder kroner to milliard!

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
09. Aug 2018 07:46

Trøndelag Fylkeskommune fant Soknedal Sparebank på markedsplassen og dyttet oss over to milliarder-grensa 14. juni. Denne happeningen ble som seg hør og bør feiret med kake, og i anledningen tok vi en prat med banken og fylkeskommunen for å bli litt bedre kjent med dem.

 

Soknedal Sparebank - "Fixrate er et verktøy til pareto-forbedring i innskuddsjungelen!"

 

Banksjef Siri Fossum, Økonomisjef Astrid Stene Bogevoll og Kunderådgiver Robert Andre Kant fyller nå hvelvet med penger gjennom Fixrate.

Vi snakket med økonomisjef Astrid Stene Bogevoll i Soknedal Sparebank for å høre mer om banken og hvordan de jobber med innskudd.

Kan du fortelle litt om Soknedal Sparebank?

- Soknedal Sparebank ble stiftet i 1885 i den hensikt å bidra til vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Det har vi fortsatt med hele veien fram til i dag, og målet er å fortsette og bidra til å realisere folks drømmer og mål i langt tid framover. Vi er fortsatt en liten lokalbank, med ca. 2 mrd. i forvaltningskapital, men har i dag kunder over hele landet. Vi er 17 ansatte, og er lokalisert på 3 steder; i Soknedal og i kommunesenteret Støren i Midtre Gauldal, og på Valentinlyst i Trondheim. Vi har hatt god vekst, og foretok i april i år en emisjon på 30 millioner, for å kunne ha mulighet til å utvikle oss, og være rigget for årene framover.

Hvorfor bruker dere Fixrate?

- De siste årene har vi ikke klart å få innskuddsveksten til å holde tritt med utlånsveksten vår, men det var før vi oppdaget Fixrate. Gjennom Fixrate har vi fått muligheten til å hente innskudd hos kunder vi tidligere ikke hadde mulighet til å nå. Siden vi la ut den første annonsen tidlig i mars har vi hentet inn ca. 100 millioner kroner, og dette er penger vi ikke ville sett snurten av uten Fixrate-portalen. Medarbeiderne hos Fixrate er også veldig hjelpsomme og serviceinnstilt. Vi ringer om vi har spørsmål, og får god veiledning og hjelp bestandig. Når vi i tillegg får kake som "kunde kroner to milliard", er det pur jubel og glede.

Hvordan opplever dere bruk av tjenesten?

- Fixrate er enkelt og lettvint både for bankene og innskyterne, og det er selve nøkkelen til suksess. Bankene kan med få tastetrykk nå ut til mange potensielle innskytere med sine tilbud om gode innskuddsvilkår, mens innskytere på sin side enkelt kan fordele store summer mellom mange banker. For oss i Soknedal Sparebank har dette fungert så godt at vi ser Fixrate-portalen som ett av våre viktige fundingsinstrumenter i årene framover.

Hvem av de ansatte i banken er involvert i bruk av tjenesten?

- Hos oss er det banksjef og økonomiansvarlig som bestemmer hvilke produkter vi skal tilby gjennom portalen, og hvilket rentenivå vi skal legge oss på, mens vi har to medarbeidere på servicetorg som er tar seg av det praktiske når vi får innskudd. Når en kunde ønsker å plassere penger hos oss mottar vi mail om dette. Denne tar de to medarbeiderne på servicetorget tak i, oppretter kunde og konto, og har papirer klar til e-signering i Fixrates signeringsrom etter kort tid. Enkelt og effektivt for alle parter. Man kan gjerne si at dette er et verktøy til pareto - forbedring i innskuddsjungelen. Så det er bare å gratulere Fixrate, banker og innskytere med 2 milliarder i formidlet innskudd og et velfungerende verktøy, til gjensidig nytte for alle parter!

 

Trøndelag Fylkeskommune

Fra venstre: Øyvind Myraunet, Sveinung Salater og Birte Haga Austli

Etter at sangen "Trønder" har gått som en farsott over det ganske land er det vel kjent for alle at Nord og Sør - Trøndelag er forent i ett rike.

Sveinung Salater på økonomiavdelingen i Trøndelag Fylkeskommune forteller om sammenslåingen og oppgavene for økonomiavdelingen fremover.

Kan du si noen ord om fylkessammenslåingen?

- Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune ble slått sammen til Trøndelag fylkeskommune med virkning fra 1.1.2018. Økonomiavdelingene i begge fylkene har jobbe sammen og forberedt sammenslåingen siden 2016, men det er nå i 2018 at jobben starter. Nye IT-systemer, reglementer, rutiner, arbeidsprosesser skal etableres - samtidig som mange ansatte har fått nye arbeidsoppgaver. To kulturer skal forenes og bli til èn i Trøndelag fylkeskommune.

Hva er økonomiavdelingens oppgaver og gjøremål i den nye fylkeskommunen?

- Økonomiavdelingens hovedoppgaver framover er fylkeskommunens økonomiplan og budsjett for 2019. Det jobbes fortsatt med å finne «rett» nivå på budsjettene til de alle virksomheter i den nye fylkeskommunen. Økonomiavdelingen skal også sørge for finansiering av fylkeskommunens investeringer og drift. Dette skjer gjennom både låneopptak og plassering av likvide midler. Økonomiavdelingen er også ansvarlig for tertialvis driftsrapportering og årsrapportering.

Hvordan er prosessen hos fylkeskommunen når dere ønsker å plassere likvide midler?

- Tidligere ringte vi rundt til forskjellige banker og fondsselskaper og hentet inn tilbud på eventuelle plasseringer. Vi ble også kontaktet av de samme bankene og fondsselskapene når de hadde gode tilbud.

Vi hører stadig at det offentlige arbeider hardt med digitalisering. Hvordan arbeider dere i fylkeskommunen med digitalisering?

- Digitaliseringen kommer også for fult innenfor offentlig virksomhet. Trøndelag fylkeskommune tar sikte på å digitalisere flere tjenester i årene som kommer. På noen områder er vi allerede i gang mens vi på andre områder legger til rett for digitalisering. Digitalisering er en del av etableringen av Trøndelag fylkeskommune, noe som også gjenspeiles i navnet på vår avdeling Avdeling for økonomi og digitalisering. Gjennom digitalisering får vi bedre tjenester gjennom økt kvalitet, raskere behandling  - og ofte til lavere kostnad. Totalt sett bedre kvalitet til lavere pris.

Hvordan tror dere Fixrate kan bidra til digitalisering av offentlig sektor?

- Plasseringer gjennom Fixrate kan være et godt alternativ for plassering av overskuddslikviditet til god betingelser. Portalen til Fixrat gir en rask oversikt på en rekke tilbud som finnes i markedet. Portalen er enkel å bruke og vi sparer tid mht papirarbeid - vi kommer nok til å benytte muligheten framover også. Vi tror at flere offentlig virksomheter vil ta i bruk slike tjenester som Fixrate tilbyr. Brukerterskelen er lav og det er både det kjapt og enkelt å gjennomføre transaksjonene. Fixrate kan bidra med større transparens i markedet og dermed gjøre det både enklere og raskere å plassere penger, og gjennom Fixrate får vi en slags benchmark på hva som finnes av alternative plasseringer.

 

Hele teamet i Fixrate er svært glade for å ha Soknedal Sparebank og Trøndelag Fylkeskommune på kundelista, og vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid. For øvrig skal vi jobbe sokkene av oss for ytterligere pareto-forbedring - kanskje kommer vi til et punkt hvor vi når pareto-optimalitet?

 

PS: For å være sikre på at Soknedal Sparebank og Trøndelag Fylkeskommune forblir fornøyde kunder i fremtiden ansetter vi flere folk som skal styrke vår visjon om å gi enklere tilgang til bedre betingelser. Les om nyansettelsene her.