Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Sparebanken Sogn og Fjordane – en drivkraft for vekst i vest

Skrevet av Team Fixrate
|
08. Jun 2022 10:39

I mer enn 30 år har Sparebanken Sogn og Fjordane (SSF) tatt mål av seg å være en drivkraft for vekst og utvikling i gamlefylket Sogn og Fjordane. For bankens snaut 300 ansatte betyr det mer enn å bevilge lån og dele ut pengegaver.

– Visjonen om å være en drivkraft i storregionen rundt bankens 14 avdelingskontor forplikter og krever. Ikke minst med tanke på at flere av lokalsamfunnene rundt oss opplever negativ befolkningsutvikling, forklarer leder for finans i SSF Arne Sæterbakken.

Denne trenden gjør at han og resten av banken må tenke annerledes for å kunne vokse i sitt definerte nedslagsfelt.

– Skal vi vokse må lokalsamfunnene rundt oss vokse. Som det største finansielle fagmiljøet i vår region er det derfor viktig at vi er med og legger til rette for utvikling på flere måter, poengterer han.

Ved siden av trivselsskapende sponsing og utdeling av en rekke pengegaver, har banken de siste årene også bevilget betydelige midler til viktig FoU-arbeid som har tatt næringsaktører fremover og bidratt til økt kompetanse og nye initiativ i lokalsamfunnene rundt dem.

– Målet med dette arbeidet er å styrke næringslivet i Sogn og Fjordane slik at unge ønsker seg tilbake hit etter endt utdanning, beskriver Sæterbakken.

Han forteller også at banken ofte tar med seg næringsaktører fra «hjemplassen» ut på større næringskonferanser hvor de sammen promoterer regionen og mulighetene som finnes der.  

– I sum handler det om å skape aktivitet, gjøre næringslivet i Sogn og Fjordane mer attraktive og få folk til å oppdage oss, oppsummerer han.

Bankverdenens «Oscar»

Den viktigste jobben de gjør som finansielle rådgivere, er å være tilgjengelig, lyttende og løsningsorienterte.

Nylig fikk banken hederlig oppmerksomhet for nettopp det, da de kom svært godt ut på EPSI Rating sin årlige kundeundersøkelse. Der ble de blant annet løftet helt til topps på listen over banker med best omdømme, tillit og service.

– Det er utrolig stort å få en slik bekreftelse fra kundene som åpenbart sier de har tillit til oss. Det viser at målrettet fokus hjelper. Disse utnevnelsene kan sees på som norsk bankverden sin egen Oscar-utdeling, og da er det klart at vi både er glade og stolte over å klatre helt til topps. Nå må vi fortsette det gode arbeidet for å vise oss denne tilliten verdig, kommenterer finanslederen.

Banken for hele livet

Banken han er en del av har utviklet ulike konsept for de ulike fasene i livet.
Målet er å kunne følge kundene fra de er små barn, gjennom ungdomstiden og inn i voksenlivet.

Kongleriket er bankens egen barneklubb hvor de små blir medlemmer så fort foreldrene åpner en sparekonto i deres navn, mens «Sjef i eget liv» er et program rettet mot elever i videregående skole som står på terskelen til voksenlivet. Her får de et nyttig innblikk i budsjett og økonomi med tanke på boligkjøp. Dette programmet kjører banken i samarbeid med Ungt Entreprenørskap, og det er bankens egne ansatte som står for kursingen.

– Dette er et bidrag for å hjelpe de unge til å komme riktig ut av den økonomiske startblokka. Klarer vi å bistå dem i denne viktige førstefasen, opplever vi at vi ofte får lov å følge dem som finansielle rådgivere og partnere også når de blir eldre og drar langt ut fra vår hjemme-region, forklarer Sæterbakken.

Nye kunder og økt forutsigbarhet

En av forretningspartnerne som er med på å gjøre hverdagen deres enklere er fintech-selskapet Fixrate.

– I strategien vår er det nedfelt at vi kun skal jobbe med næringslivet i Sogn og Fjordane, noe som gir oss begrensede muligheter til å hente innskudd når vi trenger det.

Gjennom samarbeidet med Fixrate har vi mulighet til å hente innskudd utenfra vår region, og plattformen gir oss tilgang til kunder vi aldri hadde nådd på andre måter.

Gjennom deres sømløse løsning for større bankinnskudd, opplever vi både mer stabilitet og økt forutsigbarhet på innskuddssiden, proklamerer Sæterbakken.

Liten og stor

Han beskriver SFF som en slagkraftig aktør som er stor nok til å være med lengre enn mange andre, mens hvert kontor er lite nok til å ha den viktige tilgjengeligheten og lokalkunnskapen som skal til for å være en god lokalbank.

– Vi føler vi er på en fin plass og er mer enn motivert for å fortsette arbeidet som gjør oss til en viktig drivkraft i den fantastiske regionen rundt Sogn og Fjordane, avslutter Sæterbakken.

 

Se hvordan Fixrate fungerer