Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

RørosBanken ruster seg for fremtiden - syr en grønn tråd gjennom virksomheten

Skrevet av Team Fixrate
|
06. Mar 2023 20:00

- Hele verden tvinges nå inn i en grønn omstilling, og som bindeledd mellom alle de ulike aktørene i samfunnet spiller finansnæringen en særskilt viktig rolle i denne omstillingen. Derfor har vi i Rørosbanken utarbeidet en ny strategi hvor vi har vevd inn fokuset på bankens ESG som en solid grønn tråd gjennom alle deler av virksomheten, forteller bedriftsrådgiver og bærekraftsansvarlig i RørosBanken, Jo Inge Sund.


- Det er vår bransje som skal være med på å finansiere morgendagens næringer og samfunn. Gjennom å tilby flere grønne produkter og tjenester kan vi i finansnæringen sørge for at vi sammen beveger oss i en mer bærekraftig retning, poengterer bedriftsrådgiveren videre.

Fra grønn logo til grønn kultur

Banken han arbeider i har de siste årene jobbet målrettet med bærekraft og blant annet etablert flere grønne produkter som skal være et insentiv til en mer klimasmart atferd hos deres mange kunder.

Eksempel på disse produktene er gunstig finansiering av miljøsmarte boligoppgraderinger, lån til null-utslippsbiler og grønne boliglån som igjen bidrar til mer effektiv utnyttelse av både eksisterende teknologi og motivasjon til nyutvikling.

- I likhet med personmarkedet jobber vi også med å etablere stadig flere grønne produkter mot bedriftsmarkedet, forteller Sund som nylig kunne henge et viktig miljøsertifikat opp på kontorveggen.

- Å bli Miljøfyrtårnsertifisert er vår måte å vise kunder og samarbeidspartnere at vi tar bærekraft og miljøledelse på alvor. For å bli sertifisert stilles det strenge krav til oss som bank. På den ene siden må vi vise at vi har et bærekraftig fokus internt, men kanskje enda mer viktig er den påvirkningskraften banken har mot sine kunder og leverandører. Med denne sertifiseringen på veggen forplikter vi oss å hjelpe våre kunder til klima- og miljøsmart adferd, forklarer han.

Stor nok – liten nok

Med over 14.000 kunder spredt over store deler av landet og mer enn 50 navn på lønningslistene, har Rørosbanken etablert seg som en Eika-bank av god størrelse. Ved siden av kontoret på Røros, har banken også et eget rådgivningskontor i Oslo.

- Vi har funnet en størrelse på organisasjonen som vi trives veldig godt med. På den ene siden er vi store nok til at vi har solid løfteevne. På den andre siden er vi ikke større enn at hver enkelt ansatt vises og har innflytelse, beskriver Sund.

Han forteller at banken på mange måter har nådd sitt potensiale i kjerneområdet rundt Røros, og at de nå ser sørover mot Tynset, Alvdal og Rendalen, samt nordover mot Tydal for å vokse videre i regionen.

I forhold til andre sammenlignbare Eika-banker er Rørosbanken vektet forholdsvis tungt mot BM.

- Vi har i dag en stor BM-avdeling med 9 ansatte, noe som betyr at 20 prosent av bankens arbeidstokk jobber mot næringskunder, forklarer Sund.

joingesund_bærekraft

Nøye gjennomtenkt onboarding

Det var en septemberdag i fjor han og kollegaene onboardet plattformen til Fixrate.
Det var langt fra noen impulshandling.

- Jeg hadde i en lengre periode snakket mye med Brynjar Ellingsen om Fixrate, og i forkant av beslutningen diskuterte vi også med andre Eika-banker og flere av våre storkunder om mulighetene som lå hos det innovative fintech-selskapet, forteller Sund.

Det er ingen overdrivelse å si at banken raskt tok plattformen i bruk. I løpet av de to første månedene hentet de snaut 150 millioner fordelt på en rekke mindre innskudd, de fleste mellom to og fem millioner.

- Det har vært viktig for oss å teste plattformen skikkelig for å finne ut hvor mye vi skal ha der, hvilke produkter som passer oss, hvilke størrelser vi skal ligge på osv. Vi er enda i en slags testfase, og målet er å bli enda litt større hos Fixrate enn vi er i dag, sier bedriftsrådgiveren.

En av flere funding-føtter

Han er full av lovord om plattformens funksjonalitet.

- Vi opplever et utmerket brukergrensesnitt som er svært oversiktlig, og som sparer oss for mye tid. Ikke minst fungerer det godt opp mot arbeidet med antihvitvask, proklamerer Sund.

I arbeidet mot å bidra til en grønnere utvikling for bankens mange kunder og samarbeidspartnere, mener banksjefen det er viktig med diversifisering i forhold til hvor de henter penger fra.

- For å stå støtt som bank ønsker vi oss stadig nye funding-føtter å stå på, nå er Fixrate definitivt en av dem, avslutter han.