Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Ny bank på markedsplassen -  Blaker Sparebank fyller hvelvet for videre vekst

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
06. Jan 2021 12:35

I 1892 fikk beboerne på Sørumsand stoppested på Kongsvingerbanen. Med stoppestedet på plass, ble Sørumsand Trevarefabrikk og Høvleri (1898) og Sørumsand Verksted (1903) etablert. Stedet fikk raskt flere innbyggere, og Blaker Sparebank etablerte seg på stedet litt ut på 1900-tallet. Senere ble også hovedkontoret flyttet til Sørumsand, og nå tar hundreårsjubilanten grep for å sikre mulighetene for videre vekst og stedsutvikling i Romerike- regionen.

Vi tok en prat med økonomisjef Kjell-Kristian Sæther for å bli litt bedre kjent med banken.

Sentralt plassert lokalbank

Sæther sier at Blaker Sparebank i dag har 22 ansatte som betjener en region med sterk vekst.

-Blaker Sparebank har nedslagsfelt i tidligere Sørum kommune (30 minutter fra Oslo), som fra 2020 er en del av Lillestrøm Kommune. Lillestrøm er sentralt midt i Romerike, som er en region like utenfor Oslo. Dette er en region som vil oppleve stor tilvekst av både næring og befolkning de neste årene, og Blaker Sparebank er godt rigget for å ta sin del av denne veksten.

 

Bidrar til gründerhub

Sæther kan fortelle at en lokal sparebank har flere roller, ut over ren bankdrift.

-Vår rolle som lokalbank er både å legge til rette for lokalt næringsliv og samtidig tilby banktjenester og finansiering til de som ønsker å flytte inn i vår region, enten det er unge mennesker som ønsker å flytte tilbake til området etter en periode utenfor regionen, eller nyetablerte som ser på vår region som et attraktivt sted å bo.

Økonomisjef Kjell-Kristian Sæther

Et attraktivt sted trenger også nye arbeidsplasser. Også på dette området tenker Blaker Sparebank å bidra.

-Som et ledd i å utvikle lokalt næringsliv har vi fra 1.1.2021 startet «Business Sørumsand» i samarbeid med Kunnskapsbyen Lillestrøm. Flere gründere og entreprenører er allerede på plass, og flere står på listen. Dette blir en gründerhub for å sikre utvikling i det lokale næringslivet.

Nye digitale tjenester og grønt skifte

-Fremtiden for banken ser lys ut, selv om vi er i et konkurranseutsatt marked. Vi har opplevd god tilvekst i 2020, og opplever at vi leverer godt på både service og pris. Det jobbes kontinuerlig med nye digitale løsninger, og i løpet av et par år vil plattformen vår være vesentlig forbedret. Nye produkter og tjenester vurderes løpende, og fokus på det grønne skiftet og vårt bidrag inn der vil stå høyt i 2021. For våre kunder vil fremtiden være preget av fortsatt boligprisvekst (pressmarked) og et godt arbeidsmarked, som følge av nærhet til Oslo.

Fixrate som en finansieringskilde

 

-Vi ønsker å bruke Fixrate som en finansieringskilde for å treffe investorer som har andre perspektiver og mandater enn våre vanlige innskuddskunder. I tillegg er Fixrate en markedsplass vi mener det fornuftig å være tilstede på for å synliggjøre banken i markedet. Kundene som velger Blaker Sparebank kan forvente god service, transparente betingelser og en solid bank å plassere sine penger i, sier Sæther.

På vegne av alle kunder som bruker Fixrate, ønsker vi Blaker Sparebank velkommen på markedsplassen - og lykke til med etablering av gründerhub!