Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Grong Sparebank første bank med fulltegnet tilbud!

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
20. Dec 2017 09:26

Våre venner i Grong Sparebank ble første bank som fulltegnet et tilbud på markedsplassen. Femti millioner ble hentet inn fra fem forskjellige innskytere. Fixrate tok turen til Grong for å gratulere.

Johan Trapnes, Økonomisjef i Grong Sparebank, forklarer hvordan Fixrate brukes av banken.

"Fixrate har bidratt til å forenkle prosessen rundt innhenting, oppgjør og administrasjon av innskudd. Vi er fornøyde med at portalen har gitt oss enklere tilgang til et annet og større innskuddssegment. Vi anser Fixrate som et godt verktøy for å opprettholde vår innskuddsdekning, og vi forventer på sikt at en større del av innskuddsporteføljen vil være hentet gjennom Fixrate".

Vi ønsker gjerne at flere banker skal få del i samme opplevelser som Johan beskriver over. Da Fixrate lanserte hadde vi en god mengde tilbud tilgjengelig for innskyterne. Nå har temmelig mange innskytere gjort transaksjoner, og flere innskytere er på tur inn. Dersom vi kommer i en posisjon hvor tilbudssiden er redusert, vil innskyterne oppleve markedsplassen som mangelfull. Derfor vil vi i januar prioritere å rekruttere nye banker til markedsplassen - målet er å gi enklere tilgang til bedre betingelser til mange banker og mange innskytere!

For øvrig oppfordrer vi alle bankene til å legge ut tilbud på fastrenteinnskudd. Flere innskytere etterspør 3,6 og 12 måneders fastrentetilbud, og bankene som tilbyr slike produkter vil muligens få et fortrinn.

Vi vil benytte anledningen til å takke Grong Sparebank for særdeles nyttige innspill både før og etter lansering av Fixrate.

Bilde: Økonomisjef Johan Trapnes og Fagansvarlig Ingrid Bruce i Grong Sparebank