Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Case: Hvordan Verdal Kommune kan tjene en halv million ekstra i året uten å spille Lotto

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
05. Oct 2018 13:04

Økonomisjef i kommunen Helge Holthe er verdalingen som i motsetning til sambygdingene i lottobygda ikke risikere for mye med pengene han rår over.

 

- Ved å plassere overskuddslikviditeten vår gjennom markedsplassen Fixrate, vil vi kunne oppnå en rentegevinst på 500.000 - 700.000 kroner i året, noe som vil komme hele lokalsamfunnet til gode, sier den ferske økonomisjefen i kommunen.

Økt rente uten vesentlig risiko

Med sine snaut 15.000 innbyggere er Verdal en av landets mange mellomstore kommuner. I likhet med mange andre mellomstore kommuner, går de inn i en tid med store investeringer som vil sette ekstra press på økonomien. Da handler det om å få mest mulig ut av de midlene man disponerer, uten å ta for stor risiko.

- Vi ønsker ikke å gå for langt inn i finansverdenen for å spekulere med kommunens penger. Derfor har vi valgt bort lotto og fond, og landet på at plassering i bank føles som det klart tryggeste alternativet, sier Holthe med glimt i øyet.


Når alt blir attraktivt

I dag har kommunen en hovedbankavtale som gir god rente opp til et visst volum, mens overstigende innskuddsbeløp får langt dårligere betingelser. Slike avtaler er helt vanlig. Store innskudd ikke nødvendigvis attraktive i sin helhet, og derfor legger bankene inn et tak i avtalen med kommunene. Kommer kommunen med penger som overstiger taket, får de svært dårlige betingelser på overskytende.


Det er derfor Fixrate finnes

Gjennom Fixrate kan kommunene finne banker som betaler svært godt for innskudd. Prosessene for å plassere penger er forenklet, og kommunene trenger ikke forholde seg direkte til bankene som de benytter. Rapportering går enkelt og greit gjennom Fixrate, og regnskapsavdelingen får direkte tilgang til kontoutskrifter fra den enkelte bank gjennom Fixrate.

- Det er klart dette vil medføre noe merarbeid for regnskapsavdelingen. Men fordelen er såpass stor at det likevel gir en klar gevinst, sier Holthe.


Låneopptak kan gi netto renteinntekt

De gode rentebetingelsene man oppnår gjennom Fixrate gjør også at Holthe og Verdal Kommune i teorien kan ta opp færre og større lån, og faktisk tjene på det.

- Det er behagelig å ha noe å gå på, og med Fixrate på plass vil det jo i tillegg være lønnsomt, sier økonomisjefen.

I første omgang tenker Verdal å plassere midler som overstiger grensen som er definert i hovedbankavtalen via Fixrate. Kommunen vil primært plassere penger i produkter med god likviditet og de vil være en aktiv bruker av systemet.

- Vi vil stort sett komme til å bruke plassering med kort bindingstid, slik at det er mer fleksibelt å hente tilbake pengene. Vi har i tillegg et finansreglement som begrenser eksponeringen til 10 millioner i hver bank utenfor hovedbanken, men det må vi kanskje justere litt opp, sier Holthe.

 
{{cta('28e53874-ea02-4565-98a8-0949b729874b')}}


Flere banker, takk!

Holthe er godt fornøyd med Fixrate så langt, men har to ønsker.

- Jeg ønsker gjerne et system for skyggerapportering. Med det mener jeg at vi bør kunne legge inn alternativ rente i systemet, slik at vi ser hvor mye vi tjener hver måned. I tillegg ønsker jeg flere tilbydere av 31 dagers - produktet.


Noe må det da koste?

Noen dager etter første møte ringte Holthe for å forsikre seg om at han ikke hadde misforstått betingelsene våre. Vi kunne vi bekrefte at han hadde hørt riktig.
Fixrate er markedsplassen hvor det er gratis å få enklere tilgang til bedre betingelser. 

- Man trenger altså ikke spille lotto for å få god avkastning på pengene. Selv ikke i Verdal,  sier Holthe.

Vi takker Verdal Kommune for tilliten, og ønsker dem velkommen som brukere av Fixrate. Vi garanterer flere banker fremover, og kan opplyse om at skyggeregnskap er satt opp på tapetet og kommer etterhvert.