Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Askim & Spydeberg Sparebank – verdens beste lokalbank for Indre Østfold og fartsfylte Follo

Skrevet av Team Fixrate
|
09. May 2023 08:41

Med Follobanen trygt plassert i sporet, og en ny firefelts E18 til Vinterbro under bygging, opplever regionen rundt Askim & Spydeberg Sparebank stor vekst og utvikling om dagen. 

- En opptur vi i banken skal ta del i - først og fremst gjennom å være verdens beste lokalbank for Norges største landbrukskommune Indre Østfold og vekstvinneren Follo, sier adm. banksjef Emil Inversini.

Han forteller at bankens markedsområde på mange måter følger togsporet fra indre Østfold mot Follo og grensa mot Oslo, et område som for tiden tiltrekker seg mange nye bedrifter og utbyggere. 

- Follo er ett av Norges mest sentrale vekstområder om dagen og med Follobanen i drift og halverte reisetider mellom Ski og Oslo, vil attraktiviteten i regionen øke ytterligere i tiden som kommer. Etter vår vurdering går vi derfor en spennende fremtid med god vekst og utvikling i møte, sier Inversini.

Nytt og viktig kapittel

Med røtter helt tilbake til midten av 1800-tallet har banken gjennom snart 170 år skrevet på en innholdsrik historie. I den pågående fortellingen om samfunnsaktøren i Indre Østfold er et nytt kapittel påbegynt. Et viktig og krevende kapittel som skal være med å forme dem langt inn i fremtiden. Overskriften er «Bærekraft».

- Alle aktører, uansett næringer og bransjer, tvinges nå inn i en grønn omstilling. Som et viktig bindeledd mellom alle disse aktørene, har finansnæringen et særskilt ansvar for å sikre at verdiskapning og lønnsomhet ikke går på bekostning av mennesker, miljø og klima, sier finans og økonomisjef John Tore Østby.

Derfor har Askim & Spydeberg Sparebank nedfelt i strategien at de skal bistå kundene med å ta valg som bidrar til at samfunnet går i en mer bærekraftig retning.

Nye grønne produkter

Som et ledd i dette arbeidet ruller banken i disse dager ut nye grønne produkter til kundene. Blant annet ett som retter seg mot de som ønsker å gjøre huset sitt «grønnere».

- I et land hvor de fleste av oss bor i eldre boliger hvor energien pøses ut i lufta, har vi nå kommet opp med gunstige finansieringsløsninger til de som ønsker å oppgradere og energi-effektivisere boligene sine. Vi tror det er slike aktiviteter som kan bidra til å flytte energi og utslippsfokus, beskriver Østby.

- Gjennom å være gode rådgivere og tilby flere grønne produkter og tjenester kan vi i finansnæringen sørge for at vi sammen beveger oss i en mer bærekraftig retning, legger han til.

Åpne dører og mennesker som bryr seg

Og det er mange som, til tross for digitale løsninger, ønsker å få møte en rådgiver ansikt til ansikt. Ikke bare voksne og eldre.

- Vi ser at tabloidene tegner et bilde av de unge som en kundegruppe som ønsker alt digitalt. Vår opplevelse er at unge mennesker som skal etablere familie og kjøpe sin første bolig har et sterkt ønske om å kunne sette seg ned og få snakke med et voksent menneske som har kompetanse og som bryr seg. Vi scorer i dag høyt på at vi har åpne dører og er tilgjengelig for kundene, informerer økonomisjefen.

 

FIXRATE FOR BANK

Tradisjonelt har norske banker finansiert sin innskuddsdekning ved innskudd fra person- og SMB-markedet. Disse markedene har stor konkurranse, og marginalkostnaden ved å løfte innskuddsdekningen er høy.

Ved å bruke Fixrate når bankene ut til store bedriftskunder som ønsker å spre sine innskudd til mange banker. Dette er bedriftskunder som er vanskelig å nå direkte, ettersom disse typisk har behov for å bruke storbanker som hovedbank.

For bankene er derfor Fixrate en ny og effektiv kanal for finansiering.

Les mer om bankene på Fixrate

 

Overraskende ukomplisert

Selv om banken gjennom flere år hadde hørt om Fixrate, begynte de først å bruke plattformen i fjor vår.

- Primært henter vi innskudd lokalt, men på bakgrunn av en periode med sterk utlånsvekst, måtte vi i fjor hente noe innskudd eksternt. Etter å ha vurdert flere ulike alternativer, valgte vi til slutt å benytte oss av plattformen til Fixrate, forteller fagansvarlig for sparing og investering, Trond Rennemo.

En opplevelse han beskriver som overraskende enkel og ukomplisert.

- Løsningen var lett å implementere, og brukergrensesnittet var lettfattelig. Vi registrerte også at Fixrate har utviklet seg vesentlig den siste tiden i forhold til økte volum og større tilgang på likviditet, beskriver Rennemo.

Han ser for seg å bruke Fixrate som et supplement til den ordinære innskuddsvirksomheten.

- Målet er jo å over tid ha en høy innskuddsdekning da det er en billig, stabil og god funding-masse for oss. Vi er opptatt av å ha mange små kunder med små innskudd, hvor Fixrate vil være et fint supplement på toppen i perioder med ekstra behov, forklarer han.

Trond Rennemo i Askim og Spydeberg SparebankTrond Rennemo, fagansvarlig for sparing og investering i Askim & Spydeberg Sparebank

Glasskula

Om han skulle tørre å predikere noe om fremtiden, ser han for seg at banken vil fortsette å vokse. Der fremme har de også kommet vesentlig lenger i forhold til bærekraft og de vil være kompetente rådgivere som hjelper samfunnet rundt dem til å ta gode valg. 

Det vi vet helt sikkert, er at vi hver dag skal jobbe for å være solide, trygge og godt kjent i Indre Østfold, fortsette å gi tilbake til lokalsammfunnet via stiftelsene våre og vi skal være en reell og fremoverlent utfordrer i Follomarkedet, avslutter Inversini.

Se hvordan Fixrate fungerer