Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Markedsrapporter


desember 2023

Renteøkning midt i nebbet

Brynjar Ellingsen

Daglig leder i Fixrate


Nå virker Ida i Norges Bank ivrig etter å komme seg til syden. «Ekspertene» ventet ikke noen renteøkning i desember, etter at signalene fra det store utland syntes å være at rentetoppen var nådd. Men, tydeligvis ikke, for Ola og Kari Nordmann fikk nemlig enda en renteøkning midt i nebbet. Styringsrenten ble satt opp til 4,5%, Norges Bank begrunner renteøkningen med at inflasjonen fortsatt er høy, og ønsket er å få ned inflasjonen til målet på «nær 2%».

Svak kronekurs medfører import av inflasjon (varer i fremmede valutaer blir dyrere), og frykt for økte priser fra bedrifter som opplever lønnspress er også medvirkende til beslutningen. På den positive siden (for de med gjeld), tror Norges Bank at rentetoppen er nådd, og at vi kan se frem til mulige rentekutt til høsten. Det er bare å krysse fingrene for en sterkere krone og nøktern lønnsvekst. Kanskje kan drømmen om Granka bli virkelighet?

For dere med penger på bok betyr dette rimelig stabile innskuddsrenter (på Fixrate) fremover. Største og viktigste driver for endringer i rente, vil være konkurransen mellom bankene, som påvirker marginpåslaget man oppnår på innskuddene.

For øvrig benytter vi anledningen til å ønske alle godt nyttår, og vi gratulerer samtlige av våre kunder med årets merverdi som skulle vise seg å bli hele 407,3 millioner kroner. Ikke verst betaling for å trykke på noen knapper.

Lykke til i det nye året med både det ene og det andre!

Våre kunders merverdi på innskudd hittil i år407,3 millioner kronerSammenlignet med hva kundene ville fått i renteinntekter med gjennomsnittlig rentesats i henhold til tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Våre kunders merverdi i desember33,3 millioner kronerSammenlignet med tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Innskudd gjennom Fixrate i desember1 736 millioner kroner

Innskudd siden oppstart60,11 milliarder kroner

Rente Fixrate-innskudd sammenlignet med gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter

I grafen som viser SSB sin gjennomsnittsrente for bedrifter er "Innskuddstype" satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak". Renteoversikten fra SSB er kun periodevis oppdatert og kan derfor mangle datapunkter i grafen, for mer informasjon se kildene i bunnen av siden.

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i desemberEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate5,06%+0,38%+0,06%

Rentetilbud på Fixrate sammenlignet med rentetilbud på bedriftskontoer utenfor Fixrate

Fixrate 5M er tilbud på Fixrate sin markedsplass tilgjengelig for innskudd på 5 millioner, mens Fixrate 100M er tilbud tilgjengelig for innskudd på 100 millioner.

Tilbudene på bedriftsinnskudd som ikke er gjennom Fixrate er hentet fra åpent tilgjengelige oversikter fra bankene, se kildehenvisningen i bunnen av siden for mer informasjon.

Siste måned

InnskuddsstørrelseRentenivåEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate 5 millioner5,03%+0,51%+0,12%
Fixrate 100 millioner5,03%+0,37%+0,04%

NIBOR3M og styringsrente

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i desemberEndring siste seks månederEndring siste måned
NIBOR3M4,73%+0,36%+0,06%
Styringsrente4,50%+0,75%+0,25%

Gjennomsnittsrente på innestående Fixrate-innskudd

31 dager og 90 dager i grafen er innskudd med flytende rente og oppsigelstid på henholdsvis 31 og 90 dager.

6 måneder og 12 måneder er fastrenteinnskudd med bindingstid på 6 og 12 måneder.

Siste måned

ProduktRentenivå siste dag i desemberEndring siste seks månederEndring siste måned
31 dager5,09%+0,37%+0,06%
90 dager5,17%+0,32%-0,06%
6 måneder4,95%+0,59%-
12 måneder5,40%+1,38%-0,04%

Marginpåslag over NIBOR3M i banker på markedsplassen

Grafen viser marginpåslaget til banker på markedsplassen fordelt på forvaltningskapital. Alle tall er i millioner norske kroner.

Siste måned

Forvaltningskapital (millioner NOK)Marginpåslag siste dag i desemberEndring siste seks månederEndring siste måned
0 – 5 0000,29%-0,02%-0,01%
5 000 – 15 0000,33%+0,00%+0,01%
> 15 0000,31%+0,02%+0,01%

Abonner på markedsrapporten

Få siste nytt om markedet, utvikling i priser og historiske bevegelser rett i innboksen

Slik fungerer Fixrate (film)

Kilder

SSB – gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter:
"Innskuddstype" er satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak".https://www.ssb.no/statbank/table/11018/

DNB – Plasseringskonto bedrift:https://www.dnb.no/bedrift/investering-og-plassering/plasseringskonto

Handelsbanken – Høyrentekonto bedrift:https://www.handelsbanken.no/no/bedrift/prislister/prisliste-innskuddsrente-og-kontogebyr

Nordea – Kapitalkonto bedrift:https://www.nordea.no/bedrift/priser/andre-tjenester.html

Danske Bank – Danske Nettspar Bedrift:https://danskebank.no/-/media/pdf/danske-bank/no/priser/bedrift/prislistebm.pdf?rev=e2c333811cd2427988afaf03fa1ae678&hash=9556DAD049841AAB56C397FABCBE4461