Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Markedsrapporter


november 2023

Place your bets – Norges Bank skal på podiet igjen

Brynjar Ellingsen

Daglig leder i Fixrate


Om du har en bekjent innen næringseiendom som kjøpte alt han kom over til lav yield og som svetter for tiden, så kan dette være årsaken: Nedtellingen til atter et rentemøte i Norges Bank har begynt. 14. desember får vi vite om renten skal enda et klikk opp for å bekjempe den elendige inflasjonen som har herjet i alt for lang tid nå.

Det har vært noen krevende år for Ola og Kari og kjenningen som driver med næringseiendom. Prisen på penger har faktisk blitt relevant igjen. Men nå skal vi, gitt Norges Banks renteprognoser, være nært en topp.

Det viser seg nemlig at inflasjonen er på tur ned, og tallene viser et kraftig fall i [inflasjonen de siste månedene](https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen) (12 mnd inflasjon). Oktobertallene viste 4% mot 6-7% inflasjon våren 2023. Hvis trenden fortsetter vil Norges Banks trafikklys skifte til grønt innen rimelig tid. Dog er valutakursene utfordrende – en Euro koster 06. desember 11,80 kr, og dollaren er på 10,95. En svak norsk krone medfører at importprisene øker, noe som igjen forsterker inflasjonen.

Men ta også en titt på utviklingen i NIBOR3M. Denne renten er styrt av bankmarkedet, og viser prisen bankene tar for å låne penger seg imellom. Siden 14. november har NIBOR3M falt fra 4,78% til 4,62%. NIBOR3M settes daglig, og hvis markedet har tro på økt rente vil typisk NIBOR3M «gå» litt før Norges Bank smeller klubben i bordet. Men nå har altså NIBOR3M falt litt tilbake. Nå er det vel svært få som tror på noe rentenedsettelse fra Norges Bank, men kan dette i det minste indikere at markedet tror på uendret rente?

Vi venter i spenning. Og om du skal på julebord og møter på kjenningen som driver «profesjonelt» med næringseiendom, så kan nok teorien (les inflasjonsutviklingen) åpne for at du kan trøste ham ved å si at «vi nok er på rentetoppen nå».

Våre kunders merverdi på innskudd hittil i år375,1 millioner kronerSammenlignet med hva kundene ville fått i renteinntekter med gjennomsnittlig rentesats i henhold til tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Våre kunders merverdi i november34,8 millioner kronerSammenlignet med tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Innskudd gjennom Fixrate i november866 millioner kroner

Innskudd siden oppstart56,77 milliarder kroner

Rente Fixrate-innskudd sammenlignet med gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter

I grafen som viser SSB sin gjennomsnittsrente for bedrifter er "Innskuddstype" satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak". Renteoversikten fra SSB er kun periodevis oppdatert og kan derfor mangle datapunkter i grafen, for mer informasjon se kildene i bunnen av siden.

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i novemberEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate4,99%+0,71%-0,04%

Rentetilbud på Fixrate sammenlignet med rentetilbud på bedriftskontoer utenfor Fixrate

Fixrate 5M er tilbud på Fixrate sin markedsplass tilgjengelig for innskudd på 5 millioner, mens Fixrate 100M er tilbud tilgjengelig for innskudd på 100 millioner.

Tilbudene på bedriftsinnskudd som ikke er gjennom Fixrate er hentet fra åpent tilgjengelige oversikter fra bankene, se kildehenvisningen i bunnen av siden for mer informasjon.

Siste måned

InnskuddsstørrelseRentenivåEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate 5 millioner4,92%+0,73%+0,06%
Fixrate 100 millioner4,99%+0,77%-0,04%

NIBOR3M og styringsrente

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i novemberEndring siste seks månederEndring siste måned
NIBOR3M4,67%+0,71%-0,04%
Styringsrente4,25%+1,00%0,00%

Gjennomsnittsrente på innestående Fixrate-innskudd

31 dager og 90 dager i grafen er innskudd med flytende rente og oppsigelstid på henholdsvis 31 og 90 dager.

6 måneder og 12 måneder er fastrenteinnskudd med bindingstid på 6 og 12 måneder.

Siste måned

ProduktRentenivå siste dag i novemberEndring siste seks månederEndring siste måned
31 dager5,02%+0,71%-0,04%
90 dager5,22%+0,79%-0,04%
6 måneder%%-
12 måneder5,43%+1,41%+0,39%

Marginpåslag over NIBOR3M i banker på markedsplassen

Grafen viser marginpåslaget til banker på markedsplassen fordelt på forvaltningskapital. Alle tall er i millioner norske kroner.

Siste måned

Forvaltningskapital (millioner NOK)Marginpåslag siste dag i novemberEndring siste seks månederEndring siste måned
0 – 5 0000,30%-0,02%-0,00%
5 000 – 15 0000,33%-0,00%-0,00%
> 15 0000,30%+0,01%+0,00%

Abonner på markedsrapporten

Få siste nytt om markedet, utvikling i priser og historiske bevegelser rett i innboksen

Slik fungerer Fixrate (film)

Kilder

SSB – gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter:
"Innskuddstype" er satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak".https://www.ssb.no/statbank/table/11018/

DNB – Plasseringskonto bedrift:https://www.dnb.no/bedrift/investering-og-plassering/plasseringskonto

Handelsbanken – Høyrentekonto bedrift:https://www.handelsbanken.no/no/bedrift/prislister/prisliste-innskuddsrente-og-kontogebyr

Nordea – Kapitalkonto bedrift:https://www.nordea.no/bedrift/priser/andre-tjenester.html

Danske Bank – Danske Nettspar Bedrift:https://danskebank.no/-/media/pdf/danske-bank/no/priser/bedrift/prislistebm.pdf?rev=e2c333811cd2427988afaf03fa1ae678&hash=9556DAD049841AAB56C397FABCBE4461