Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Markedsrapporter


april 2023

Markedsrapport

Brynjar Ellingsen

Daglig leder i Fixrate


Vi står foran enda et rentemøte i Norges Bank (04. mai). Til tross for fallende inflasjon tror ekspertene at Norges Bank må til med enda mer lut, renten skal opp enda et knepp nå og flere knepp senere i år. Siden pandemien traff steinrøysa i mars 2020 har alle, mer eller mindre frivillig, vært i gjennom en berg og dalbane av de sjeldne. Norges Bank (og alle andre) fryktet nok full stans da covid nådde landegrensene. Og hvordan får man raskest fyr i økonomien? Jo, ved å tilføre penger i markedet. Og hvordan gjør man det? Ved å kutter renta.

Grafen vedlagt viser tolvmånedersveksten i pengemengde (M1 og M2) for husholdninger og ikke-finansielle foretak (la oss for enkelhets skyld kalle sistnevnte «bedrifter»). Veksten i pengemengden skjøt i været i mars 2020, både for husholdninger og bedrifter. Dette sto på i et par år, før renten begynte å gå opp sommeren 2022. Nå er status for husholdningene at M1 (likvide innskudd/penger) faktisk har en negativ 12-månedersvekst, mens M2 fortsatt holder seg på plussiden.

Legg merke til «spreaden» mellom M1 og M2 som har oppstått de siste månedene, og som særlig er synlig for husholdningskategorien. M2 er et bredere begrep enn M1, som ikke bare tar for seg de mest likvide midlene, men som også inkluderer midler med binding inntil 2 år eller oppsigelse inntil 3 måneder. Dette betyr at husholdningene har bundet mer av sine innskudd det siste året. Også for bedrifter har dette begynt å gjøre seg gjeldende – avstanden mellom M1 og M2 begynner å bli merkbar.

For Norges Bank, som kjemper med nebb og klør for å slå ned inflasjon, er grafen over vakker. Trenden er klar – økt rente gir fallende pengemengde, som i neste runde vil medføre fallende inflasjon.

Bankene blir truffet av dette ved at mengden penger vokser saktere, ja kanskje blir den negativ i tiden som kommer. Om pengemengden reduseres samtidig som utlånsveksten holdes på et greit nivå, vil innskuddsdekningen i bankene begynne å falle. Da vil kampen om innskuddskronene dra seg til, og marginpåslagene går ut.

Av betraktninger som er mer jordet, kan vi med fasit i hånd si at innskudd fortsatt er temmelig interessant. For bedrifter der ute lønner det seg i søkk og kav å lete etter bedre innskuddsrenter. Bare i april måned var kundenes merverdi ved å bruke Fixrate over 30 millioner kroner. Dagens dobbel er å tenke at M2 for hele fjøla vil fortsette å falle fremover, og at avstanden mellom M1 og M2 vil fortsette å øke.

Våre kunders merverdi på innskudd hittil i år107,2 millioner kronerSammenlignet med hva kundene ville fått i renteinntekter med gjennomsnittlig rentesats i henhold til tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Våre kunders merverdi i april30,7 millioner kronerSammenlignet med tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Innskudd gjennom Fixrate i april1 198 millioner kroner

Innskudd siden oppstart47,14 milliarder kroner

Rente Fixrate-innskudd sammenlignet med gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter

I grafen som viser SSB sin gjennomsnittsrente for bedrifter er "Innskuddstype" satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak". Renteoversikten fra SSB er kun periodevis oppdatert og kan derfor mangle datapunkter i grafen, for mer informasjon se kildene i bunnen av siden.

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i aprilEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate4,06%+0,44%+0,04%

Rentetilbud på Fixrate sammenlignet med rentetilbud på bedriftskontoer utenfor Fixrate

Fixrate 5M er tilbud på Fixrate sin markedsplass tilgjengelig for innskudd på 5 millioner, mens Fixrate 100M er tilbud tilgjengelig for innskudd på 100 millioner.

Tilbudene på bedriftsinnskudd som ikke er gjennom Fixrate er hentet fra åpent tilgjengelige oversikter fra bankene, se kildehenvisningen i bunnen av siden for mer informasjon.

Siste måned

InnskuddsstørrelseRentenivåEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate 5 millioner3,92%+0,16%-0,13%
Fixrate 100 millioner4,03%+0,25%+0,03%

NIBOR3M og styringsrente

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i aprilEndring siste seks månederEndring siste måned
NIBOR3M3,74%+0,38%+0,05%
Styringsrente3,00%+0,75%0,00%

Gjennomsnittsrente på innestående Fixrate-innskudd

31 dager og 90 dager i grafen er innskudd med flytende rente og oppsigelstid på henholdsvis 31 og 90 dager.

6 måneder og 12 måneder er fastrenteinnskudd med bindingstid på 6 og 12 måneder.

Siste måned

ProduktRentenivå siste dag i aprilEndring siste seks månederEndring siste måned
31 dager4,10%+0,38%+0,04%
90 dager4,21%+0,38%+0,05%
6 måneder3,15%+0,87%0,00%
12 måneder4,15%+2,20%0,00%

Marginpåslag over NIBOR3M i banker på markedsplassen

Grafen viser marginpåslaget til banker på markedsplassen fordelt på forvaltningskapital. Alle tall er i millioner norske kroner.

Siste måned

Forvaltningskapital (millioner NOK)Marginpåslag siste dag i aprilEndring siste seks månederEndring siste måned
0 – 5 0000,33%-0,01%-0,02%
5 000 – 15 0000,33%+0,00%+0,00%
> 15 0000,30%+0,00%-0,01%

Abonner på markedsrapporten

Få siste nytt om markedet, utvikling i priser og historiske bevegelser rett i innboksen

Slik fungerer Fixrate (film)

Kilder

SSB – gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter:
"Innskuddstype" er satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak".https://www.ssb.no/statbank/table/11018/

DNB – Plasseringskonto bedrift:https://www.dnb.no/bedrift/investering-og-plassering/plasseringskonto

Handelsbanken – Høyrentekonto bedrift:https://www.handelsbanken.no/no/bedrift/prislister/prisliste-innskuddsrente-og-kontogebyr

Nordea – Kapitalkonto bedrift:https://www.nordea.no/bedrift/priser/andre-tjenester.html

Danske Bank – Danske Nettspar Bedrift:https://danskebank.no/-/media/pdf/danske-bank/no/priser/bedrift/prislistebm.pdf?rev=e2c333811cd2427988afaf03fa1ae678&hash=9556DAD049841AAB56C397FABCBE4461