Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Markedsrapporter


mars 2023

Markedsrapport

Brynjar Ellingsen

Daglig leder i Fixrate


Mars ble en litt vel spennende måned, men foreløpig ser det ut til at støvet etter Silicon Valley Bank og Credit Suisse har lagt seg. Sentralbankene kom til unnsetning – igjen. Da kan vi flytte blikket tilbake til mer dagligdags elendighet, nemlig den skarpe inflasjonen.

Inflasjonen skal dempes, og Norges Bank vedtok 24.03 å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 3 prosent. Komiteens vurdering er at man må til med sterkere lut for å få ned inflasjonen. Norsk økonomi går bra, arbeidsmarkedet er stramt, og folket er ikke fornøyd med å bli avspist med lønnsvekst under inflasjonen.

Det er stor usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, men går det som vi tror, setter vi styringsrenten videre opp i mai, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Tydelige signaler derfra, altså. Og når vi har en kronekurs som medfører at norske turister i Italia må bestille pizza uten ost, da vet vi at vi i tillegg importerer inflasjon i bøtter og spann. Spørs om ikke Wolden Bache må rydde plass for flere komité-møter ut over de planlagte i tiden som kommer. Og for de som lurer - høyere styringsrente medfører høyere pengemarkedsrente (NIBOR3M), som igjen påvirker innskuddsrenten direkte. Per nå er NIBOR3M på ca 3,7%, og bedrifter som bruker Fixrate får bortimot 4% rente på innskuddene sine. Vi må langt bak i tid for å finne slike renter, ja faktisk helt til utgangen av 2008 (4,09%) for å finne NIBOR3M over dagens nivå.

Ellers ser vi en fortsatt stor interesse fra bedrifter som ønsker bedre innskuddsrenter. Markedsplassen får daglig inn nye besøkende, og det plasseres innskudd i stor skala. I mars ble litt over to milliarder plassert, og vi nærmer oss faktisk femti milliarder siden Fixrate ble lansert i 2017.

Våre kunders merverdi på innskudd hittil i år75,4 millioner kronerSammenlignet med hva kundene ville fått i renteinntekter med gjennomsnittlig rentesats i henhold til tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Våre kunders merverdi i mars26,9 millioner kronerSammenlignet med tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Innskudd gjennom Fixrate i mars2 033 millioner kroner

Innskudd siden oppstart46,30 milliarder kroner

Rente Fixrate-innskudd sammenlignet med gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter

I grafen som viser SSB sin gjennomsnittsrente for bedrifter er "Innskuddstype" satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak". Renteoversikten fra SSB er kun periodevis oppdatert og kan derfor mangle datapunkter i grafen, for mer informasjon se kildene i bunnen av siden.

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i marsEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate4,02%+0,81%+0,42%

Rentetilbud på Fixrate sammenlignet med rentetilbud på bedriftskontoer utenfor Fixrate

Fixrate 5M er tilbud på Fixrate sin markedsplass tilgjengelig for innskudd på 5 millioner, mens Fixrate 100M er tilbud tilgjengelig for innskudd på 100 millioner.

Tilbudene på bedriftsinnskudd som ikke er gjennom Fixrate er hentet fra åpent tilgjengelige oversikter fra bankene, se kildehenvisningen i bunnen av siden for mer informasjon.

Siste måned

InnskuddsstørrelseRentenivåEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate 5 millioner4,05%+0,76%+0,44%
Fixrate 100 millioner3,98%+0,65%+0,40%

NIBOR3M og styringsrente

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i marsEndring siste seks månederEndring siste måned
NIBOR3M3,69%+0,75%+0,43%
Styringsrente3,00%+0,75%+0,25%

Gjennomsnittsrente på innestående Fixrate-innskudd

31 dager og 90 dager i grafen er innskudd med flytende rente og oppsigelstid på henholdsvis 31 og 90 dager.

6 måneder og 12 måneder er fastrenteinnskudd med bindingstid på 6 og 12 måneder.

Siste måned

ProduktRentenivå siste dag i marsEndring siste seks månederEndring siste måned
31 dager4,05%+0,77%+0,43%
90 dager4,16%+0,76%+0,44%
6 måneder3,15%+1,02%0,00%
12 måneder4,15%+2,26%+0,08%

Marginpåslag over NIBOR3M i banker på markedsplassen

Grafen viser marginpåslaget til banker på markedsplassen fordelt på forvaltningskapital. Alle tall er i millioner norske kroner.

Siste måned

Forvaltningskapital (millioner NOK)Marginpåslag siste dag i marsEndring siste seks månederEndring siste måned
0 – 5 0000,34%+0,01%-0,01%
5 000 – 15 0000,32%-0,00%+0,00%
> 15 0000,31%+0,02%+0,01%

Abonner på markedsrapporten

Få siste nytt om markedet, utvikling i priser og historiske bevegelser rett i innboksen

Slik fungerer Fixrate (film)

Kilder

SSB – gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter:
"Innskuddstype" er satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak".https://www.ssb.no/statbank/table/11018/

DNB – Plasseringskonto bedrift:https://www.dnb.no/bedrift/investering-og-plassering/plasseringskonto

Handelsbanken – Høyrentekonto bedrift:https://www.handelsbanken.no/no/bedrift/prislister/prisliste-innskuddsrente-og-kontogebyr

Nordea – Kapitalkonto bedrift:https://www.nordea.no/bedrift/priser/andre-tjenester.html

Danske Bank – Danske Nettspar Bedrift:https://danskebank.no/-/media/pdf/danske-bank/no/priser/bedrift/prislistebm.pdf?rev=e2c333811cd2427988afaf03fa1ae678&hash=9556DAD049841AAB56C397FABCBE4461