Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Oppdatert

Fixrate
Kom i gangLogg inn

Kommentar

Mars ble en litt vel spennende måned, men foreløpig ser det ut til at støvet etter Silicon Valley Bank og Credit Suisse har lagt seg. Sentralbankene kom til unnsetning – igjen. Da kan vi flytte blikket tilbake til mer dagligdags elendighet, nemlig den skarpe inflasjonen.

Inflasjonen skal dempes, og Norges Bank vedtok 24.03 å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 3 prosent. Komiteens vurdering er at man må til med sterkere lut for å få ned inflasjonen. Norsk økonomi går bra, arbeidsmarkedet er stramt, og folket er ikke fornøyd med å bli avspist med lønnsvekst under inflasjonen.

Det er stor usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, men går det som vi tror, setter vi styringsrenten videre opp i mai, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Tydelige signaler derfra, altså. Og når vi har en kronekurs som medfører at norske turister i Italia må bestille pizza uten ost, da vet vi at vi i tillegg importerer inflasjon i bøtter og spann. Spørs om ikke Wolden Bache må rydde plass for flere komité-møter ut over de planlagte i tiden som kommer. Og for de som lurer - høyere styringsrente medfører høyere pengemarkedsrente (NIBOR3M), som igjen påvirker innskuddsrenten direkte. Per nå er NIBOR3M på ca 3,7%, og bedrifter som bruker Fixrate får bortimot 4% rente på innskuddene sine. Vi må langt bak i tid for å finne slike renter, ja faktisk helt til utgangen av 2008 (4,09%) for å finne NIBOR3M over dagens nivå.

Ellers ser vi en fortsatt stor interesse fra bedrifter som ønsker bedre innskuddsrenter. Markedsplassen får daglig inn nye besøkende, og det plasseres innskudd i stor skala. I mars ble litt over to milliarder plassert, og vi nærmer oss faktisk femti milliarder siden Fixrate ble lansert i 2017.

Brynjar EllingsenDaglig leder i Fixrate

Våre kunders merverdi på innskudd gjennom Fixrate hittil i år75,4 millioner kronerSammenlignet med hva kundene ville fått i renteinntekter med gjennomsnittlig rentesats i henhold til tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Våre kunders merverdi i mars26,9 millioner kronerSammenlignet med tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Innskudd gjennom markedsplassen i mars2 033 millioner kroner

Innskudd gjort gjennom Fixrate siden oppstart46,30 milliarder kroner

Rente Fixrate-innskudd sammenlignet med gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter

I grafen som viser SSB sin gjennomsnittsrente for bedrifter er "Innskuddstype" satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak". Renteoversikten fra SSB er kun periodevis oppdatert og kan derfor mangle datapunkter i grafen, for mer informasjon se kildene i bunnen av siden.

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i marsEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate4,02%+0,81%+0,42%

Rentetilbud på Fixrate sammenlignet med rentetilbud på bedriftskontoer utenfor Fixrate

Fixrate 5M er tilbud på Fixrate sin markedsplass tilgjengelig for innskudd på 5 millioner, mens Fixrate 100M er tilbud tilgjengelig for innskudd på 100 millioner.

Tilbudene på bedriftsinnskudd som ikke er gjennom Fixrate er hentet fra åpent tilgjengelige oversikter fra bankene, se kildehenvisningen i bunnen av siden for mer informasjon.

Siste måned

InnskuddsstørrelseRentenivåEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate 5 millioner4,05%+0,76%+0,44%
Fixrate 100 millioner3,98%+0,65%+0,40%

NIBOR3M og styringsrente

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i marsEndring siste seks månederEndring siste måned
NIBOR3M3,69%+0,75%+0,43%
Styringsrente3,00%+0,75%+0,25%

Gjennomsnittsrente på innestående Fixrate-innskudd

31 dager og 90 dager i grafen er innskudd med flytende rente og oppsigelstid på henholdsvis 31 og 90 dager.

6 måneder og 12 måneder er fastrenteinnskudd med bindingstid på 6 og 12 måneder.

Siste måned

ProduktRentenivå siste dag i marsEndring siste seks månederEndring siste måned
31 dager4,05%+0,77%+0,43%
90 dager4,16%+0,76%+0,44%
6 måneder3,15%+1,02%0,00%
12 måneder4,15%+2,26%+0,08%

Marginpåslag over NIBOR3M i banker på markedsplassen

Grafen viser marginpåslaget til banker på markedsplassen fordelt på forvaltningskapital. Alle tall er i millioner norske kroner.

Siste måned

Forvaltningskapital (millioner NOK)Marginpåslag siste dag i marsEndring siste seks månederEndring siste måned
0 – 5 0000,34%+0,01%-0,01%
5 000 – 15 0000,32%-0,00%+0,00%
> 15 0000,31%+0,02%+0,01%

Abonner på markedsrapporten

Få siste nytt om markedet, utvikling i priser og historiske bevegelser rett i innboksen

Slik fungerer Fixrate (film)

Kilder

SSB – gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter:
"Innskuddstype" er satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak".https://www.ssb.no/statbank/table/11018/

DNB – Plasseringskonto bedrift:https://www.dnb.no/bedrift/investering-og-plassering/plasseringskonto

Handelsbanken – Høyrentekonto bedrift:https://www.handelsbanken.no/no/bedrift/prislister/prisliste-innskuddsrente-og-kontogebyr

Nordea – Kapitalkonto bedrift:https://www.nordea.no/bedrift/priser/andre-tjenester.html

Danske Bank – Danske Nettspar Bedrift:https://danskebank.no/-/media/pdf/danske-bank/no/priser/bedrift/prislistebm.pdf?rev=e2c333811cd2427988afaf03fa1ae678&hash=9556DAD049841AAB56C397FABCBE4461