Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Markedsrapporter


januar 2023

Markedsrapport

Brynjar Ellingsen

Daglig leder i Fixrate


Vi begynner med en kundehistorie. En bedriftseier sa per telefon for noen dager siden at «3,6% rente er ikke mye». Det er korrekt, sammenlignet med 20, 30 eller kanskje 50% så er 3,6% lite. Men, da sammenligner man nok med investeringer som innebærer mer risiko. Når man snakker om bankinnskudd, så er kanskje 3,6% bra? Og kan bankene egentlig betale så mye mer, gitt markedet for øvrig?

De av oss som er heldige å ha et disiplinerende boliglån hengende i (flisete) kjetting rundt nakken, betaler gjerne lånerente rett over 4%. Når man da vet at bankene lever av rentemargin, altså differansen mellom innskuddsrente og utlånsrente, så er kanskje innskuddsrente på 3,6% temmelig godt betalt?

Årets første måned passert med noen av de samme overskriftene som månedene på slutten av 2022. Stadig flere bedrifter, særlig SMB'er, finner frem til Fixrate. Rentene viser en rimelig flat utvikling på markedsplassen, helt i tråd med forventningene. Men kanskje er det nettopp dette som er så fint med søvnige bankinnskudd – at de er forutsigbare og godt «jordet», i en tid hvor mye annet (som man kanskje kan få 20, 30 eller 50% avkastning på) balanserer på en knivsegg?

Man kan si mye om avkastningen på innskudd, blant annet at man i en tid med sterk inflasjon vil oppleve negativ realavkastning osv. Det skal være sikkert – i dyrtid blir man ikke rik av å ha penger i banken, men sammenlignet med andre sprell man kan gjøre i kapitalmarkedet, blir man neppe veldig fattig av innskuddene heller.

Det er alltid interessant å se etter trender eller konstanter i datasettet vi har. I graf nr 2 kan leserne se differansen mellom innskudd via plattformen og storbankenes offentlige priser for plasseringskontoer. Rentenivået har steget i hele høst. Differansen mellom beste tilgjengelige plasseringskonto i en storbank var 01. august på 0,85%.

På daværende tidspunkt var tilgjengelig rente via annonser på Fixrates markedsplass (for 5 mill.) 2,5%. Ca 3x av nivået i storbankene. 01. januar var tilgjengelig rente via markedsplassen 3,66%, mens beste tilbud fra storbankene var på 1,85%. Ca 2x nivået. Men den nominelle differansen var mer lik – i august 2022 var nominell differanse 1,65%, mens januar 2023 viste 1,81% differanse. Altså kan det virke som at differansen nominelt er temmelig stabil.

En rask konklusjon for de med penger på bok i storbankene er å oppsøke markedsplassen sporenstreks. Der finner man temmelig sikkert noe som er bedre enn hva man har fra før, og om differansen er 1,5-2,0% bedre blir vi ikke overrasket.

Våre kunders merverdi på innskudd hittil i år25,3 millioner kronerSammenlignet med hva kundene ville fått i renteinntekter med gjennomsnittlig rentesats i henhold til tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Våre kunders merverdi i januar25,3 millioner kronerSammenlignet med tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Innskudd gjennom Fixrate i januar1 351 millioner kroner

Innskudd siden oppstart43,79 milliarder kroner

Rente Fixrate-innskudd sammenlignet med gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter

I grafen som viser SSB sin gjennomsnittsrente for bedrifter er "Innskuddstype" satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak". Renteoversikten fra SSB er kun periodevis oppdatert og kan derfor mangle datapunkter i grafen, for mer informasjon se kildene i bunnen av siden.

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i januarEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate3,58%+1,10%+0,01%

Rentetilbud på Fixrate sammenlignet med rentetilbud på bedriftskontoer utenfor Fixrate

Fixrate 5M er tilbud på Fixrate sin markedsplass tilgjengelig for innskudd på 5 millioner, mens Fixrate 100M er tilbud tilgjengelig for innskudd på 100 millioner.

Tilbudene på bedriftsinnskudd som ikke er gjennom Fixrate er hentet fra åpent tilgjengelige oversikter fra bankene, se kildehenvisningen i bunnen av siden for mer informasjon.

Siste måned

InnskuddsstørrelseRentenivåEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate 5 millioner3,64%+1,14%-0,02%
Fixrate 100 millioner3,64%+1,03%-0,04%

NIBOR3M og styringsrente

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i januarEndring siste seks månederEndring siste måned
NIBOR3M3,27%+1,05%+0,01%
Styringsrente2,75%+1,50%0,00%

Gjennomsnittsrente på innestående Fixrate-innskudd

31 dager og 90 dager i grafen er innskudd med flytende rente og oppsigelstid på henholdsvis 31 og 90 dager.

6 måneder og 12 måneder er fastrenteinnskudd med bindingstid på 6 og 12 måneder.

Siste måned

ProduktRentenivå siste dag i januarEndring siste seks månederEndring siste måned
31 dager3,63%+1,08%+0,01%
90 dager3,73%+1,07%+0,00%
6 måneder3,15%+1,25%0,00%
12 måneder2,50%+0,80%0,00%

Marginpåslag over NIBOR3M i banker på markedsplassen

Grafen viser marginpåslaget til banker på markedsplassen fordelt på forvaltningskapital. Alle tall er i millioner norske kroner.

Siste måned

Forvaltningskapital (millioner NOK)Marginpåslag siste dag i januarEndring siste seks månederEndring siste måned
0 – 5 0000,36%+0,00%+0,01%
5 000 – 15 0000,32%-0,01%-0,01%
> 15 0000,30%+0,03%-0,00%

Abonner på markedsrapporten

Få siste nytt om markedet, utvikling i priser og historiske bevegelser rett i innboksen

Slik fungerer Fixrate (film)

Kilder

SSB – gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter:
"Innskuddstype" er satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak".https://www.ssb.no/statbank/table/11018/

DNB – Plasseringskonto bedrift:https://www.dnb.no/bedrift/investering-og-plassering/plasseringskonto

Handelsbanken – Høyrentekonto bedrift:https://www.handelsbanken.no/no/bedrift/prislister/prisliste-innskuddsrente-og-kontogebyr

Nordea – Kapitalkonto bedrift:https://www.nordea.no/bedrift/priser/andre-tjenester.html

Danske Bank – Danske Nettspar Bedrift:https://danskebank.no/-/media/pdf/danske-bank/no/priser/bedrift/prislistebm.pdf?rev=e2c333811cd2427988afaf03fa1ae678&hash=9556DAD049841AAB56C397FABCBE4461