Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Markedsrapporter


desember 2022

Markedsrapport

Brynjar Ellingsen

Daglig leder i Fixrate


Desember 2022 er en saga blott, og høydepunktet for måneden må være at Norges Bank vippet opp styringsrenten med en kvarting til 2,75%. Det er en kuriositet at differansen mellom styringsrente og NIBOR3M har flatet ut med en differanse på rundt regnet 0,5%. Sist gang dette ble observert var i juli 2022, altså før høstens renteøkninger begynte å rulle på.

Prognosene til Norges Bank indikerer at vi ikke er langt unna en rentetopp, kanskje vil vi holde dagens nivå en periode fremover nå? I så fall kan kunder belage seg på innskuddsrente rundt 3,5-3,75% rente i tiden fremover. I historisk sammenheng ikke noe å verken gråte eller juble for.

Vi er litt spente på om dette rentenivået vil holde – for i følge ekspertisen er Ola og Kari på stompene løs. I nettavisen 08. januar kunne man lese at Danske Bank ved Frank Jullum tror Ola og Kari har brukt opp sparepengene sine. I så fall vil konkurransen om innskuddskronene igjen komme til syne gjennom høyere marginpåslag til kundene. Den som lever (og har penger på bok) får se.

Våre kunders merverdi på innskudd hittil i år204,3 millioner kronerSammenlignet med hva kundene ville fått i renteinntekter med gjennomsnittlig rentesats i henhold til tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Våre kunders merverdi i desember26,0 millioner kronerSammenlignet med tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Innskudd gjennom Fixrate i desember1 962 millioner kroner

Innskudd siden oppstart42,87 milliarder kroner

Rente Fixrate-innskudd sammenlignet med gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter

I grafen som viser SSB sin gjennomsnittsrente for bedrifter er "Innskuddstype" satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak". Renteoversikten fra SSB er kun periodevis oppdatert og kan derfor mangle datapunkter i grafen, for mer informasjon se kildene i bunnen av siden.

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i desemberEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate3,45%+1,54%-0,18%

Rentetilbud på Fixrate sammenlignet med rentetilbud på bedriftskontoer utenfor Fixrate

Fixrate 5M er tilbud på Fixrate sin markedsplass tilgjengelig for innskudd på 5 millioner, mens Fixrate 100M er tilbud tilgjengelig for innskudd på 100 millioner.

Tilbudene på bedriftsinnskudd som ikke er gjennom Fixrate er hentet fra åpent tilgjengelige oversikter fra bankene, se kildehenvisningen i bunnen av siden for mer informasjon.

Siste måned

InnskuddsstørrelseRentenivåEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate 5 millioner3,61%+1,67%-0,19%
Fixrate 100 millioner3,68%+1,70%-0,19%

NIBOR3M og styringsrente

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i desemberEndring siste seks månederEndring siste måned
NIBOR3M3,26%+1,59%-0,19%
Styringsrente2,75%+1,50%+0,25%

Gjennomsnittsrente på innestående Fixrate-innskudd

31 dager og 90 dager i grafen er innskudd med flytende rente og oppsigelstid på henholdsvis 31 og 90 dager.

6 måneder og 12 måneder er fastrenteinnskudd med bindingstid på 6 og 12 måneder.

Siste måned

ProduktRentenivå siste dag i desemberEndring siste seks månederEndring siste måned
31 dager3,58%+1,61%-0,19%
90 dager3,68%+1,59%-0,19%
6 måneder2,24%+0,80%0,00%
12 måneder1,82%+0,05%0,00%

Marginpåslag over NIBOR3M i banker på markedsplassen

Grafen viser marginpåslaget til banker på markedsplassen fordelt på forvaltningskapital. Alle tall er i millioner norske kroner.

Siste måned

Forvaltningskapital (millioner NOK)Marginpåslag siste dag i desemberEndring siste seks månederEndring siste måned
0 – 5 0000,36%+0,00%+0,00%
5 000 – 15 0000,32%-0,00%+0,00%
> 15 0000,30%+0,05%-0,01%

Abonner på markedsrapporten

Få siste nytt om markedet, utvikling i priser og historiske bevegelser rett i innboksen

Slik fungerer Fixrate (film)

Kilder

SSB – gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter:
"Innskuddstype" er satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak".https://www.ssb.no/statbank/table/11018/

DNB – Plasseringskonto bedrift:https://www.dnb.no/bedrift/investering-og-plassering/plasseringskonto

Handelsbanken – Høyrentekonto bedrift:https://www.handelsbanken.no/no/bedrift/prislister/prisliste-innskuddsrente-og-kontogebyr

Nordea – Kapitalkonto bedrift:https://www.nordea.no/bedrift/priser/andre-tjenester.html

Danske Bank – Danske Nettspar Bedrift:https://danskebank.no/-/media/pdf/danske-bank/no/priser/bedrift/prislistebm.pdf?rev=e2c333811cd2427988afaf03fa1ae678&hash=9556DAD049841AAB56C397FABCBE4461