Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Markedsrapporter


november 2022

Markedsrapport

Brynjar Ellingsen

Daglig leder i Fixrate


Atter en måned hvor pengemarkedsrenten når nye høyder, der den troner på 3,51% på siste dag i november. Dette går da bare oppover? Ja og nei – renten har steget brått og bratt siden juni, men bevegelsen siste måned har vært noe flatere enn tidligere i høst. Denne utflatingen er i tråd med forventninger i markedet.

Siste utgave av Pengepolitisk rapport fra Norges Bank (september 2022) indikerer rentetopp medio 2023. Styringsrenten forventes å toppe på 3%, og med NIBOR3M noe over, på ca 3,5%. Om glasskulen til økonomene i Norges Bank ikke er nediset og utydelig nå som vinterkulda har truffet oss midt i nebbet, skal renten holde seg relativt stabil før den gradvis forventes å falle inn i 2024.

Hva med innskuddsrenten? Om vi legger til grunn 3% styringsrente på en rentetopp, og NIBOR3M en halvprosent over, og i tillegg legger til 0,50% i marginpåslag for litt offensive banker, ja da er vi på 4% innskuddsrente. Ikke noe å bli rik av - men heller ikke fattig.

Spennende blir det, om rentebanen holder vann. Det er tydelige tegn til at norsk økonomi kjøles ned, og vi må huske at skarpere renter fra Norges Bank er et botemiddel for høy inflasjon. Skulle økonomien knekke for bratt nedover, ja da vil Norges Bank få en vanskelig oppgave. Ekstra vanskelig vil det være om inflasjonen blir liggende høyt, samtidig som norsk økonomi går i dvale. Da taler inflasjonen for høy eller høyere rente, mens økonomien som sådan taler for flat eller fallende rente.

Våre kunders merverdi på innskudd hittil i år177,2 millioner kronerSammenlignet med hva kundene ville fått i renteinntekter med gjennomsnittlig rentesats i henhold til tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Våre kunders merverdi i november28,8 millioner kronerSammenlignet med tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Innskudd gjennom Fixrate i november1 422 millioner kroner

Innskudd siden oppstart41,44 milliarder kroner

Rente Fixrate-innskudd sammenlignet med gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter

I grafen som viser SSB sin gjennomsnittsrente for bedrifter er "Innskuddstype" satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak". Renteoversikten fra SSB er kun periodevis oppdatert og kan derfor mangle datapunkter i grafen, for mer informasjon se kildene i bunnen av siden.

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i novemberEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate3,69%+2,16%+0,16%

Rentetilbud på Fixrate sammenlignet med rentetilbud på bedriftskontoer utenfor Fixrate

Fixrate 5M er tilbud på Fixrate sin markedsplass tilgjengelig for innskudd på 5 millioner, mens Fixrate 100M er tilbud tilgjengelig for innskudd på 100 millioner.

Tilbudene på bedriftsinnskudd som ikke er gjennom Fixrate er hentet fra åpent tilgjengelige oversikter fra bankene, se kildehenvisningen i bunnen av siden for mer informasjon.

Siste måned

InnskuddsstørrelseRentenivåEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate 5 millioner3,86%+2,36%+0,15%
Fixrate 100 millioner3,93%+2,43%+0,15%

NIBOR3M og styringsrente

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i novemberEndring siste seks månederEndring siste måned
NIBOR3M3,51%+2,26%+0,15%
Styringsrente2,50%+1,75%+0,25%

Gjennomsnittsrente på innestående Fixrate-innskudd

31 dager og 90 dager i grafen er innskudd med flytende rente og oppsigelstid på henholdsvis 31 og 90 dager.

6 måneder og 12 måneder er fastrenteinnskudd med bindingstid på 6 og 12 måneder.

Siste måned

ProduktRentenivå siste dag i novemberEndring siste seks månederEndring siste måned
31 dager3,83%+2,29%+0,15%
90 dager3,93%+2,31%+0,16%
6 måneder2,24%+0,80%+0,84%
12 måneder1,82%+0,07%+0,08%

Marginpåslag over NIBOR3M i banker på markedsplassen

Grafen viser marginpåslaget til banker på markedsplassen fordelt på forvaltningskapital. Alle tall er i millioner norske kroner.

Siste måned

Forvaltningskapital (millioner NOK)Marginpåslag siste dag i novemberEndring siste seks månederEndring siste måned
0 – 5 0000,36%-0,01%+0,01%
5 000 – 15 0000,31%-0,02%+0,00%
> 15 0000,30%+0,07%+0,00%

Abonner på markedsrapporten

Få siste nytt om markedet, utvikling i priser og historiske bevegelser rett i innboksen

Slik fungerer Fixrate (film)

Kilder

SSB – gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter:
"Innskuddstype" er satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak".https://www.ssb.no/statbank/table/11018/

DNB – Plasseringskonto bedrift:https://www.dnb.no/bedrift/investering-og-plassering/plasseringskonto

Handelsbanken – Høyrentekonto bedrift:https://www.handelsbanken.no/no/bedrift/prislister/prisliste-innskuddsrente-og-kontogebyr

Nordea – Kapitalkonto bedrift:https://www.nordea.no/bedrift/priser/andre-tjenester.html

Danske Bank – Danske Nettspar Bedrift:https://danskebank.no/-/media/pdf/danske-bank/no/priser/bedrift/prislistebm.pdf?rev=e2c333811cd2427988afaf03fa1ae678&hash=9556DAD049841AAB56C397FABCBE4461