Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Markedsrapporter


oktober 2022

Markedsrapport

Brynjar Ellingsen

Daglig leder i Fixrate


Renter har tydeligvis blitt trendy igjen. I mediene dukker det stadig opp artikler som omhandler rente-temaet. Særlig interessant er det tydeligvis å se på hvordan bankene opptrer i et stigende rentemarked.

DN skrev 07.11.2022 en artikkel om hvordan bankene (representert ved DnB) rettferdiggjør renteoppgang med høyere lånekostnad. En kjapp titt i graf nummer fire i vår månedsrapport viser renteutviklingen for kapitalkontoer i fire større banker. Om vi runder av litt, har renten på disse kontoene økt fra ca 0,4% til 1,1% fra 01. juni til 01. oktober – altså en økning på ca 0,7%.

I samme periode har styringsrenten økt fra 0,75% til 2,25%, en økning på 1,5%. NIBOR3M har gått fra 1,25% til 2,24%, altså opp 1,69%. Altså har økningen i styringsrente og NIBOR3M vært langt sterkere enn økningen i bankenes innskuddsrenter for de valgte kontoene.

Da er det i hvert fall ikke innskuddene som driver opp finansieringskostnaden for bankene, og argumentet for å bruke kontoer med NIBOR3M-knytning synes å være vel begrunnet.

Våre kunders merverdi på innskudd hittil i år147,3 millioner kronerSammenlignet med hva kundene ville fått i renteinntekter med gjennomsnittlig rentesats i henhold til tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Våre kunders merverdi i oktober32,1 millioner kronerSammenlignet med tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Innskudd gjennom Fixrate i oktober2 091 millioner kroner

Innskudd siden oppstart40,38 milliarder kroner

Rente Fixrate-innskudd sammenlignet med gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter

I grafen som viser SSB sin gjennomsnittsrente for bedrifter er "Innskuddstype" satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak". Renteoversikten fra SSB er kun periodevis oppdatert og kan derfor mangle datapunkter i grafen, for mer informasjon se kildene i bunnen av siden.

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i oktoberEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate3,47%+1,92%+0,35%

Rentetilbud på Fixrate sammenlignet med rentetilbud på bedriftskontoer utenfor Fixrate

Fixrate 5M er tilbud på Fixrate sin markedsplass tilgjengelig for innskudd på 5 millioner, mens Fixrate 100M er tilbud tilgjengelig for innskudd på 100 millioner.

Tilbudene på bedriftsinnskudd som ikke er gjennom Fixrate er hentet fra åpent tilgjengelige oversikter fra bankene, se kildehenvisningen i bunnen av siden for mer informasjon.

Siste måned

InnskuddsstørrelseRentenivåEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate 5 millioner3,65%+2,13%+0,45%
Fixrate 100 millioner3,72%+2,20%+0,39%

NIBOR3M og styringsrente

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i oktoberEndring siste seks månederEndring siste måned
NIBOR3M3,33%+2,06%+0,39%
Styringsrente2,25%%-

Gjennomsnittsrente på innestående Fixrate-innskudd

31 dager og 90 dager i grafen er innskudd med flytende rente og oppsigelstid på henholdsvis 31 og 90 dager.

6 måneder og 12 måneder er fastrenteinnskudd med bindingstid på 6 og 12 måneder.

Siste måned

ProduktRentenivå siste dag i oktoberEndring siste seks månederEndring siste måned
31 dager3,61%+2,05%+0,37%
90 dager3,71%+2,04%+0,36%
6 måneder1,41%-0,10%-0,13%
12 måneder1,74%+0,16%-0,06%

Marginpåslag over NIBOR3M i banker på markedsplassen

Grafen viser marginpåslaget til banker på markedsplassen fordelt på forvaltningskapital. Alle tall er i millioner norske kroner.

Siste måned

Forvaltningskapital (millioner NOK)Marginpåslag siste dag i oktoberEndring siste seks månederEndring siste måned
0 – 5 0000,35%-0,03%+0,00%
5 000 – 15 0000,31%-0,03%+0,00%
> 15 0000,30%+0,07%+0,01%

Abonner på markedsrapporten

Få siste nytt om markedet, utvikling i priser og historiske bevegelser rett i innboksen

Slik fungerer Fixrate (film)

Kilder

SSB – gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter:
"Innskuddstype" er satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak".https://www.ssb.no/statbank/table/11018/

DNB – Plasseringskonto bedrift:https://www.dnb.no/bedrift/investering-og-plassering/plasseringskonto

Handelsbanken – Høyrentekonto bedrift:https://www.handelsbanken.no/no/bedrift/prislister/prisliste-innskuddsrente-og-kontogebyr

Nordea – Kapitalkonto bedrift:https://www.nordea.no/bedrift/priser/andre-tjenester.html

Danske Bank – Danske Nettspar Bedrift:https://danskebank.no/-/media/pdf/danske-bank/no/priser/bedrift/prislistebm.pdf?rev=e2c333811cd2427988afaf03fa1ae678&hash=9556DAD049841AAB56C397FABCBE4461