Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Markedsrapporter


september 2022

Markedsrapport

Brynjar Ellingsen

Daglig leder i Fixrate


Raske renteøkninger og et trangt interbankmarked har drevet NIBOR3M opp den siste måneden. Samtidig ventes flere renteøkninger fra Norges Bank, som drar i håndbrekket med sparketak i dashboardet for å bekjempe inflasjonen.

Bankene trykker sannsynligvis renteendringsbrev (garantert for lån og muligens for innskudd) for harde livet, men seks ukers varslingsfrist forsinker oppgangen og tempoet følger ikke utviklingen i NIBOR3M. I dette rentebildet fremstår innskuddsprodukter med NIBOR3M som referanserente særdeles interessante.

I tillegg begynner rentenivået som sådan å nå nivåer som er akseptable for flere investorer. Kanskje er vi ferdige med TINA – ja kanskje er vi mer på TIAN, altså «there is an alternative»?

Tall fra markedsplassen viser følgende for september måned:

– 51 nye bedrifter har plassert sitt første innskudd til banker via markedsplassen

– Gjennomsnittsvolum for nye kunder var ca 25 millioner (medianen er lavere)

– 3 115 millioner ble plassert i september, hvor 1 267 mill. var fra nye kunder

– Det er tydelig at kundene flytter midler ut av storbankene (90,1% har sitt opphav i storbankene)

Et annet element som er verdt å nevne er at antall mindre innskudd skjøt i været. Hele 126 innskudd med volum under 10 millioner ble plassert i bankene via markedsplassen.

Våre kunders merverdi på innskudd hittil i år120,9 millioner kronerSammenlignet med hva kundene ville fått i renteinntekter med gjennomsnittlig rentesats i henhold til tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Våre kunders merverdi i september30,0 millioner kronerSammenlignet med tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Innskudd gjennom Fixrate i september3 115 millioner kroner

Innskudd siden oppstart38,95 milliarder kroner

Rente Fixrate-innskudd sammenlignet med gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter

I grafen som viser SSB sin gjennomsnittsrente for bedrifter er "Innskuddstype" satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak". Renteoversikten fra SSB er kun periodevis oppdatert og kan derfor mangle datapunkter i grafen, for mer informasjon se kildene i bunnen av siden.

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i septemberEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate3,11%+1,55%+0,33%

Rentetilbud på Fixrate sammenlignet med rentetilbud på bedriftskontoer utenfor Fixrate

Fixrate 5M er tilbud på Fixrate sin markedsplass tilgjengelig for innskudd på 5 millioner, mens Fixrate 100M er tilbud tilgjengelig for innskudd på 100 millioner.

Tilbudene på bedriftsinnskudd som ikke er gjennom Fixrate er hentet fra åpent tilgjengelige oversikter fra bankene, se kildehenvisningen i bunnen av siden for mer informasjon.

Siste måned

InnskuddsstørrelseRentenivåEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate 5 millioner3,20%+1,70%+0,33%
Fixrate 100 millioner3,33%+1,83%+0,32%

NIBOR3M og styringsrente

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i septemberEndring siste seks månederEndring siste måned
NIBOR3M2,94%+1,66%+0,32%
Styringsrente2,25%+1,50%+0,50%

Gjennomsnittsrente på innestående Fixrate-innskudd

31 dager og 90 dager i grafen er innskudd med flytende rente og oppsigelstid på henholdsvis 31 og 90 dager.

6 måneder og 12 måneder er fastrenteinnskudd med bindingstid på 6 og 12 måneder.

Siste måned

ProduktRentenivå siste dag i septemberEndring siste seks månederEndring siste måned
31 dager3,24%+1,66%+0,33%
90 dager3,35%+1,67%+0,32%
6 måneder1,54%+0,15%0,00%
12 måneder1,80%+0,24%0,00%

Marginpåslag over NIBOR3M i banker på markedsplassen

Grafen viser marginpåslaget til banker på markedsplassen fordelt på forvaltningskapital. Alle tall er i millioner norske kroner.

Siste måned

Forvaltningskapital (millioner NOK)Marginpåslag siste dag i septemberEndring siste seks månederEndring siste måned
0 – 5 0000,35%-0,04%-0,00%
5 000 – 15 0000,31%-0,03%+0,01%
> 15 0000,29%+0,03%+0,02%

Abonner på markedsrapporten

Få siste nytt om markedet, utvikling i priser og historiske bevegelser rett i innboksen

Slik fungerer Fixrate (film)

Kilder

SSB – gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter:
"Innskuddstype" er satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak".https://www.ssb.no/statbank/table/11018/

DNB – Plasseringskonto bedrift:https://www.dnb.no/bedrift/investering-og-plassering/plasseringskonto

Handelsbanken – Høyrentekonto bedrift:https://www.handelsbanken.no/no/bedrift/prislister/prisliste-innskuddsrente-og-kontogebyr

Nordea – Kapitalkonto bedrift:https://www.nordea.no/bedrift/priser/andre-tjenester.html

Danske Bank – Danske Nettspar Bedrift:https://danskebank.no/-/media/pdf/danske-bank/no/priser/bedrift/prislistebm.pdf?rev=e2c333811cd2427988afaf03fa1ae678&hash=9556DAD049841AAB56C397FABCBE4461