Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Markedsrapporter


august 2022

Markedsrapport

Brynjar Ellingsen

Daglig leder i Fixrate


Etter at Norges Bank skrudde renten videre opp fra 1,25% til 1,75% nådde pengemarkedsrenten 2,6% i slutten av august. Siste seks måneder har styringsrenten økt med 1,25 prosentpoeng og NIBOR3M har økt med 1,46 prosentpoeng. Rentene har altså mer enn doblet seg siste seks måneder, dog fra lave nivåer.

Når rentene beveger seg så raskt, oppstår større ulikhet i renter både på innskudd- og låneprodukter, noe som kan ses på som en mulighet for aktørene som er mest fremoverlent. Hvem øker boliglånsrenten først? Følger de etter med økte innskuddsrenter? Og hva betyr egentlig at en bank øker renten med innskudd inntil X%? Hvor mange innskuddskunder får egentlig den oppgitte renteøkningen, sammenlignet med hvor mange som får den oppgitte renteøkningen på lån? For kunder er markeder som beveger seg raskt en mulighet hvis de følger med. Hvis ikke, er det fort å bli tapende part i et spill man kanskje ikke ønsket å delta i.

For øvrig noterer vi oss stor aktivitet i august måned med nesten to milliarder i nye tegninger, og kundene tjener penger som aldri før på å slå til på gode tilbud på markedsplassen. Merverdien i august var på hele 20,5 millioner, og vi spår mer av det samme utover høsten.

Våre kunders merverdi på innskudd hittil i år95,6 millioner kronerSammenlignet med hva kundene ville fått i renteinntekter med gjennomsnittlig rentesats i henhold til tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Våre kunders merverdi i august20,5 millioner kronerSammenlignet med tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Innskudd gjennom Fixrate i august1 948 millioner kroner

Innskudd siden oppstart36,64 milliarder kroner

Rente Fixrate-innskudd sammenlignet med gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter

I grafen som viser SSB sin gjennomsnittsrente for bedrifter er "Innskuddstype" satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak". Renteoversikten fra SSB er kun periodevis oppdatert og kan derfor mangle datapunkter i grafen, for mer informasjon se kildene i bunnen av siden.

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i augustEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate2,77%+1,32%+0,35%

Rentetilbud på Fixrate sammenlignet med rentetilbud på bedriftskontoer utenfor Fixrate

Fixrate 5M er tilbud på Fixrate sin markedsplass tilgjengelig for innskudd på 5 millioner, mens Fixrate 100M er tilbud tilgjengelig for innskudd på 100 millioner.

Tilbudene på bedriftsinnskudd som ikke er gjennom Fixrate er hentet fra åpent tilgjengelige oversikter fra bankene, se kildehenvisningen i bunnen av siden for mer informasjon.

Siste måned

InnskuddsstørrelseRentenivåEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate 5 millioner3,00%+1,68%+0,38%
Fixrate 100 millioner2,99%+1,67%+0,38%

NIBOR3M og styringsrente

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i augustEndring siste seks månederEndring siste måned
NIBOR3M2,60%+1,46%+0,38%
Styringsrente1,75%+1,25%+0,50%

Gjennomsnittsrente på innestående Fixrate-innskudd

31 dager og 90 dager i grafen er innskudd med flytende rente og oppsigelstid på henholdsvis 31 og 90 dager.

6 måneder og 12 måneder er fastrenteinnskudd med bindingstid på 6 og 12 måneder.

Siste måned

ProduktRentenivå siste dag i augustEndring siste seks månederEndring siste måned
31 dager2,89%+1,42%+0,38%
90 dager3,01%+1,47%+0,38%
6 måneder1,54%+0,32%0,00%
12 måneder1,80%+0,25%+0,03%

Marginpåslag over NIBOR3M i banker på markedsplassen

Grafen viser marginpåslaget til banker på markedsplassen fordelt på forvaltningskapital. Alle tall er i millioner norske kroner.

Siste måned

Forvaltningskapital (millioner NOK)Marginpåslag siste dag i augustEndring siste seks månederEndring siste måned
0 – 5 0000,35%-0,06%-0,01%
5 000 – 15 0000,30%-0,05%-0,01%
> 15 0000,26%-0,01%+0,00%

Abonner på markedsrapporten

Få siste nytt om markedet, utvikling i priser og historiske bevegelser rett i innboksen

Slik fungerer Fixrate (film)

Kilder

SSB – gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter:
"Innskuddstype" er satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak".https://www.ssb.no/statbank/table/11018/

DNB – Plasseringskonto bedrift:https://www.dnb.no/bedrift/investering-og-plassering/plasseringskonto

Handelsbanken – Høyrentekonto bedrift:https://www.handelsbanken.no/no/bedrift/prislister/prisliste-innskuddsrente-og-kontogebyr

Nordea – Kapitalkonto bedrift:https://www.nordea.no/bedrift/priser/andre-tjenester.html

Danske Bank – Danske Nettspar Bedrift:https://danskebank.no/-/media/pdf/danske-bank/no/priser/bedrift/prislistebm.pdf?rev=e2c333811cd2427988afaf03fa1ae678&hash=9556DAD049841AAB56C397FABCBE4461