Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Markedsrapporter


juli 2022

Markedsrapport

Brynjar Ellingsen

Daglig leder i Fixrate


Om sommervarmen har uteblitt kan man kanskje trøste seg med at temperaturen i rentemarkedet har tatt seg opp?

NIBOR3M har skutt opp til 2,24% (siste dag i juli) – en økning på 0,57% i løpet av juli måned. En bevegelse på et halvt prosentpoeng i løpet av en måned er kanskje ikke så mye i aksjemarkedet, men NIBOR3M er noe helt annet – og husk, vi kommer fra nivåer hvor renten har vært svært lav.

Nå kan husholdningene se frem til raske renteøkninger fra bankene, noe som vil dra inn kjøpekraft og sannsynligvis dempe inflasjonen som myndighetene ønsker å få roet ned.

For de med penger på bok er økte renter helt klart en fin ting, og vi ser innskuddsrenter nå som vi ikke har sett siden vi lanserte tjenesten i oktober 2017. Dette merker også Fixrate, og vi ser at stadig flere finner frem til markedsplassen på jakt etter et kompass for å komme seg ut av lavrentetåka. Den trenden vil nok fortsette fremover.

Våre kunders merverdi på innskudd hittil i år87,6 millioner kronerSammenlignet med hva kundene ville fått i renteinntekter med gjennomsnittlig rentesats i henhold til tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Våre kunders merverdi i juli19,9 millioner kronerSammenlignet med tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Innskudd gjennom Fixrate i juli1 082 millioner kroner

Innskudd siden oppstart34,06 milliarder kroner

Rente Fixrate-innskudd sammenlignet med gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter

I grafen som viser SSB sin gjennomsnittsrente for bedrifter er "Innskuddstype" satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak". Renteoversikten fra SSB er kun periodevis oppdatert og kan derfor mangle datapunkter i grafen, for mer informasjon se kildene i bunnen av siden.

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i juliEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate2,44%+0,99%+0,52%

Rentetilbud på Fixrate sammenlignet med rentetilbud på bedriftskontoer utenfor Fixrate

Fixrate 5M er tilbud på Fixrate sin markedsplass tilgjengelig for innskudd på 5 millioner, mens Fixrate 100M er tilbud tilgjengelig for innskudd på 100 millioner.

Tilbudene på bedriftsinnskudd som ikke er gjennom Fixrate er hentet fra åpent tilgjengelige oversikter fra bankene, se kildehenvisningen i bunnen av siden for mer informasjon.

Siste måned

InnskuddsstørrelseRentenivåEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate 5 millioner2,64%+1,33%+0,57%
Fixrate 100 millioner2,63%+1,33%+0,61%

NIBOR3M og styringsrente

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i juliEndring siste seks månederEndring siste måned
NIBOR3M2,24%+1,11%+0,57%
Styringsrente1,25%+0,75%0,00%

Gjennomsnittsrente på innestående Fixrate-innskudd

31 dager og 90 dager i grafen er innskudd med flytende rente og oppsigelstid på henholdsvis 31 og 90 dager.

6 måneder og 12 måneder er fastrenteinnskudd med bindingstid på 6 og 12 måneder.

Siste måned

ProduktRentenivå siste dag i juliEndring siste seks månederEndring siste måned
31 dager2,54%+1,07%+0,57%
90 dager2,65%+1,12%+0,57%
6 måneder1,54%+0,32%+0,09%
12 måneder1,76%+0,20%0,00%

Marginpåslag over NIBOR3M i banker på markedsplassen

Grafen viser marginpåslaget til banker på markedsplassen fordelt på forvaltningskapital. Alle tall er i millioner norske kroner.

Siste måned

Forvaltningskapital (millioner NOK)Marginpåslag siste dag i juliEndring siste seks månederEndring siste måned
0 – 5 0000,35%-0,07%-0,00%
5 000 – 15 0000,32%-0,03%-0,00%
> 15 0000,26%-0,03%+0,01%

Abonner på markedsrapporten

Få siste nytt om markedet, utvikling i priser og historiske bevegelser rett i innboksen

Slik fungerer Fixrate (film)

Kilder

SSB – gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter:
"Innskuddstype" er satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak".https://www.ssb.no/statbank/table/11018/

DNB – Plasseringskonto bedrift:https://www.dnb.no/bedrift/investering-og-plassering/plasseringskonto

Handelsbanken – Høyrentekonto bedrift:https://www.handelsbanken.no/no/bedrift/prislister/prisliste-innskuddsrente-og-kontogebyr

Nordea – Kapitalkonto bedrift:https://www.nordea.no/bedrift/priser/andre-tjenester.html

Danske Bank – Danske Nettspar Bedrift:https://danskebank.no/-/media/pdf/danske-bank/no/priser/bedrift/prislistebm.pdf?rev=e2c333811cd2427988afaf03fa1ae678&hash=9556DAD049841AAB56C397FABCBE4461