Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Markedsrapporter


mai 2022

Markedsrapport

Brynjar Ellingsen

Daglig leder i Fixrate


Mai har en del røde kalenderdager, men kanskje bidro korte arbeidsuker til bedre effektivitet?

Aktiviteten på markedsplassen var upåklagelig og 1,2 milliarder fant veien til bankenes hvelv. Vi registrerer at bankene er meget likvide, men etterspørselen holder seg på et nivå hvor rentene er attraktive sammenlignet med hva man får på standardkontoer i storbankene.

En kjapp titt i SSBs databaser viser forøvrig at bankene har økt sine marginer på innskudd. Dette er ikke uventet – når bankene er likvide og flyter over av penger, tør de være mer offensiv i sin prising av innskudd. Altså kan man regne med at bankene kommer til å holde igjen prisingen på standardkontoer selv om renten for øvrig skulle stige i tiden som kommer. Enda en grunn til å følge med på Fixrate sin markedsplass fremover.

Våre kunders merverdi på innskudd hittil i år54,6 millioner kronerSammenlignet med hva kundene ville fått i renteinntekter med gjennomsnittlig rentesats i henhold til tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Våre kunders merverdi i mai10,3 millioner kronerSammenlignet med tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Innskudd gjennom Fixrate i mai1 203 millioner kroner

Innskudd siden oppstart31,40 milliarder kroner

Rente Fixrate-innskudd sammenlignet med gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter

I grafen som viser SSB sin gjennomsnittsrente for bedrifter er "Innskuddstype" satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak". Renteoversikten fra SSB er kun periodevis oppdatert og kan derfor mangle datapunkter i grafen, for mer informasjon se kildene i bunnen av siden.

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i maiEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate1,50%+0,29%-0,04%

Rentetilbud på Fixrate sammenlignet med rentetilbud på bedriftskontoer utenfor Fixrate

Fixrate 5M er tilbud på Fixrate sin markedsplass tilgjengelig for innskudd på 5 millioner, mens Fixrate 100M er tilbud tilgjengelig for innskudd på 100 millioner.

Tilbudene på bedriftsinnskudd som ikke er gjennom Fixrate er hentet fra åpent tilgjengelige oversikter fra bankene, se kildehenvisningen i bunnen av siden for mer informasjon.

Siste måned

InnskuddsstørrelseRentenivåEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate 5 millioner1,50%+0,42%-0,02%
Fixrate 100 millioner1,49%+0,45%-0,03%

NIBOR3M og styringsrente

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i maiEndring siste seks månederEndring siste måned
NIBOR3M1,24%+0,41%-0,03%
Styringsrente0,75%+0,50%-

Gjennomsnittsrente på innestående Fixrate-innskudd

31 dager og 90 dager i grafen er innskudd med flytende rente og oppsigelstid på henholdsvis 31 og 90 dager.

6 måneder og 12 måneder er fastrenteinnskudd med bindingstid på 6 og 12 måneder.

Siste måned

ProduktRentenivå siste dag i maiEndring siste seks månederEndring siste måned
31 dager1,53%+0,34%-0,03%
90 dager1,61%+0,35%-0,06%
6 måneder1,45%+0,23%-0,06%
12 måneder1,74%+0,19%+0,17%

Marginpåslag over NIBOR3M i banker på markedsplassen

Grafen viser marginpåslaget til banker på markedsplassen fordelt på forvaltningskapital. Alle tall er i millioner norske kroner.

Siste måned

Forvaltningskapital (millioner NOK)Marginpåslag siste dag i maiEndring siste seks månederEndring siste måned
0 – 5 0000,37%-0,10%-0,01%
5 000 – 15 0000,33%-0,04%-0,00%
> 15 0000,23%-0,06%+0,00%

Abonner på markedsrapporten

Få siste nytt om markedet, utvikling i priser og historiske bevegelser rett i innboksen

Slik fungerer Fixrate (film)

Kilder

SSB – gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter:
"Innskuddstype" er satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak".https://www.ssb.no/statbank/table/11018/

DNB – Plasseringskonto bedrift:https://www.dnb.no/bedrift/investering-og-plassering/plasseringskonto

Handelsbanken – Høyrentekonto bedrift:https://www.handelsbanken.no/no/bedrift/prislister/prisliste-innskuddsrente-og-kontogebyr

Nordea – Kapitalkonto bedrift:https://www.nordea.no/bedrift/priser/andre-tjenester.html

Danske Bank – Danske Nettspar Bedrift:https://danskebank.no/-/media/pdf/danske-bank/no/priser/bedrift/prislistebm.pdf?rev=e2c333811cd2427988afaf03fa1ae678&hash=9556DAD049841AAB56C397FABCBE4461