Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Markedsrapporter


april 2022

Markedsrapport

Brynjar Ellingsen

Daglig leder i Fixrate


Styringsrenten ble satt opp 24.03 til 0,75%. Som dere kan se av NIBOR-grafen i rapporten var mye av denne økningen priset inn i NIBOR3M, som falt litt i starten av april.

Rentene på bedriftskonto i storbankene har over tid holdt seg i ro og vi ser fortsatt et stort gap opp til gjennomsnittsrenten på Fixrate-innskudd. Det lønner seg altså å sjekke markedet. Bedrifter som bruker Fixrate kan enkelt få tilgang til 1% ekstra i innskuddsrente ved å flytte likviditet fra storbankene til bankene på markedsplassen. 100 millioner på bok gir 1 million ekstra i året, med 10 millioner på bok blir det 100 000 kroner ekstra i året. Hittil i år har bedrifter som bruker Fixrate tjent 44,3 millioner i merverdi på sine innskudd. Dette er lettjente penger for fremoverlente finanssjefer som ønsker å optimalisere sin innskuddsrente.

Den observante leser vil muligens legge merke til at «innskudd i Fixrate siden oppstart» har passert 30 milliarder. Tradisjon tro deler vi ut kake når litt større milepæler nås, det skal vi gjøre nå også. Mer om det i neste nyhetsbrev!

Våre kunders merverdi på innskudd hittil i år44,3 millioner kronerSammenlignet med hva kundene ville fått i renteinntekter med gjennomsnittlig rentesats i henhold til tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Våre kunders merverdi i april11,0 millioner kronerSammenlignet med tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Innskudd gjennom Fixrate i april674 millioner kroner

Innskudd siden oppstart30,58 milliarder kroner

Rente Fixrate-innskudd sammenlignet med gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter

I grafen som viser SSB sin gjennomsnittsrente for bedrifter er "Innskuddstype" satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak". Renteoversikten fra SSB er kun periodevis oppdatert og kan derfor mangle datapunkter i grafen, for mer informasjon se kildene i bunnen av siden.

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i aprilEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate1,54%+0,38%-0,02%

Rentetilbud på Fixrate sammenlignet med rentetilbud på bedriftskontoer utenfor Fixrate

Fixrate 5M er tilbud på Fixrate sin markedsplass tilgjengelig for innskudd på 5 millioner, mens Fixrate 100M er tilbud tilgjengelig for innskudd på 100 millioner.

Tilbudene på bedriftsinnskudd som ikke er gjennom Fixrate er hentet fra åpent tilgjengelige oversikter fra bankene, se kildehenvisningen i bunnen av siden for mer informasjon.

Siste måned

InnskuddsstørrelseRentenivåEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate 5 millioner1,52%+0,42%-0,01%
Fixrate 100 millioner1,52%+0,46%+0,02%

NIBOR3M og styringsrente

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i aprilEndring siste seks månederEndring siste måned
NIBOR3M1,27%+0,52%-0,01%
Styringsrente0,75%+0,50%0,00%

Gjennomsnittsrente på innestående Fixrate-innskudd

31 dager og 90 dager i grafen er innskudd med flytende rente og oppsigelstid på henholdsvis 31 og 90 dager.

6 måneder og 12 måneder er fastrenteinnskudd med bindingstid på 6 og 12 måneder.

Siste måned

ProduktRentenivå siste dag i aprilEndring siste seks månederEndring siste måned
31 dager1,56%+0,44%-0,03%
90 dager1,67%+0,49%-0,01%
6 måneder1,51%+0,29%+0,12%
12 måneder1,58%+0,02%+0,02%

Marginpåslag over NIBOR3M i banker på markedsplassen

Grafen viser marginpåslaget til banker på markedsplassen fordelt på forvaltningskapital. Alle tall er i millioner norske kroner.

Siste måned

Forvaltningskapital (millioner NOK)Marginpåslag siste dag i aprilEndring siste seks månederEndring siste måned
0 – 5 0000,38%-0,11%-0,00%
5 000 – 15 0000,33%-0,04%-0,00%
> 15 0000,23%-0,09%-0,03%

Abonner på markedsrapporten

Få siste nytt om markedet, utvikling i priser og historiske bevegelser rett i innboksen

Slik fungerer Fixrate (film)

Kilder

SSB – gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter:
"Innskuddstype" er satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak".https://www.ssb.no/statbank/table/11018/

DNB – Plasseringskonto bedrift:https://www.dnb.no/bedrift/investering-og-plassering/plasseringskonto

Handelsbanken – Høyrentekonto bedrift:https://www.handelsbanken.no/no/bedrift/prislister/prisliste-innskuddsrente-og-kontogebyr

Nordea – Kapitalkonto bedrift:https://www.nordea.no/bedrift/priser/andre-tjenester.html

Danske Bank – Danske Nettspar Bedrift:https://danskebank.no/-/media/pdf/danske-bank/no/priser/bedrift/prislistebm.pdf?rev=e2c333811cd2427988afaf03fa1ae678&hash=9556DAD049841AAB56C397FABCBE4461