Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Markedsrapporter


mars 2022

Markedsrapport

Brynjar Ellingsen

Daglig leder i Fixrate


Mars måned viser tendensen til fortsatt stigende renter og vi ser at at NIBOR3M lurer seg oppover, dog med en liten knekk på slutten av måneden. Siste måned er NIBOR3M opp 0,18%, og siste seks måneder er den opp 0,70%. Nivået ved utgangen av måneden var 1,32%.

Det er fortsatt lave renter, men de har steget relativt raskt fra nivåer rundt 0,20% sommeren 2021. Dette gir utslag i høyere renter til deg og meg, og en høyere kostnad for å låne penger. For Fixrate-kunder skulle dette jevnt over være søt musikk – for øvrig en musikk som ekspertene mener vil spille stadig høyere og raskere i månedene og årene som kommer. Høyere NIBOR3M gir høyere innlånskostnad for bankene, som svarer med å sette ned marginpåslaget over NIBOR3M (se siste figur). Det må også sies at reduksjonen ikke er nok til å nulle ut oppgangen som NIBOR3M utgjør.

Det kan være lurt for den jevne innskyter å følge nøye med innskuddsrenten fremover. Av tabellen hvor man kan lese storbankenes tilbud sammenlignet med rente via Fixrate kan vi lese en stadig større forskjell. Ikke bli overrasket om storbankene holder igjen innskuddsrentene mens lånerenta durer oppover. Vi noterer et godt argument, eller det vil si – vi understreker igjen et godt argument, for å plassere penger på innskuddskonto med kobling mot NIBOR3M.

PS: Den observante leser noterer seg kanskje at vi har passert 30 milliarder i plassert kapital. Uten å avsløre for meget kan vi allerede annonsere at det finnes en bedrift i Bergen som kan se frem til kake i lunsjen en dag i nær fremtid!

Våre kunders merverdi på innskudd hittil i år32,9 millioner kronerSammenlignet med hva kundene ville fått i renteinntekter med gjennomsnittlig rentesats i henhold til tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Våre kunders merverdi i mars12,3 millioner kronerSammenlignet med tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Innskudd gjennom Fixrate i mars1 237 millioner kroner

Innskudd siden oppstart30,04 milliarder kroner

Rente Fixrate-innskudd sammenlignet med gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter

I grafen som viser SSB sin gjennomsnittsrente for bedrifter er "Innskuddstype" satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak". Renteoversikten fra SSB er kun periodevis oppdatert og kan derfor mangle datapunkter i grafen, for mer informasjon se kildene i bunnen av siden.

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i marsEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate1,59%+0,53%+0,12%

Rentetilbud på Fixrate sammenlignet med rentetilbud på bedriftskontoer utenfor Fixrate

Fixrate 5M er tilbud på Fixrate sin markedsplass tilgjengelig for innskudd på 5 millioner, mens Fixrate 100M er tilbud tilgjengelig for innskudd på 100 millioner.

Tilbudene på bedriftsinnskudd som ikke er gjennom Fixrate er hentet fra åpent tilgjengelige oversikter fra bankene, se kildehenvisningen i bunnen av siden for mer informasjon.

Siste måned

InnskuddsstørrelseRentenivåEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate 5 millioner1,54%+0,47%+0,22%
Fixrate 100 millioner1,52%+0,50%+0,20%

NIBOR3M og styringsrente

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i marsEndring siste seks månederEndring siste måned
NIBOR3M1,32%+0,70%+0,18%
Styringsrente0,75%+0,50%+0,25%

Gjennomsnittsrente på innestående Fixrate-innskudd

31 dager og 90 dager i grafen er innskudd med flytende rente og oppsigelstid på henholdsvis 31 og 90 dager.

6 måneder og 12 måneder er fastrenteinnskudd med bindingstid på 6 og 12 måneder.

Siste måned

ProduktRentenivå siste dag i marsEndring siste seks månederEndring siste måned
31 dager1,69%+0,69%+0,22%
90 dager1,78%+0,54%+0,24%
6 måneder1,39%+0,17%+0,17%
12 måneder1,56%+0,01%+0,01%

Marginpåslag over NIBOR3M i banker på markedsplassen

Grafen viser marginpåslaget til banker på markedsplassen fordelt på forvaltningskapital. Alle tall er i millioner norske kroner.

Siste måned

Forvaltningskapital (millioner NOK)Marginpåslag siste dag i marsEndring siste seks månederEndring siste måned
0 – 5 0000,39%-0,11%-0,02%
5 000 – 15 0000,33%-0,05%-0,02%
> 15 0000,26%-0,08%-0,02%

Abonner på markedsrapporten

Få siste nytt om markedet, utvikling i priser og historiske bevegelser rett i innboksen

Slik fungerer Fixrate (film)

Kilder

SSB – gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter:
"Innskuddstype" er satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak".https://www.ssb.no/statbank/table/11018/

DNB – Plasseringskonto bedrift:https://www.dnb.no/bedrift/investering-og-plassering/plasseringskonto

Handelsbanken – Høyrentekonto bedrift:https://www.handelsbanken.no/no/bedrift/prislister/prisliste-innskuddsrente-og-kontogebyr

Nordea – Kapitalkonto bedrift:https://www.nordea.no/bedrift/priser/andre-tjenester.html

Danske Bank – Danske Nettspar Bedrift:https://danskebank.no/-/media/pdf/danske-bank/no/priser/bedrift/prislistebm.pdf?rev=e2c333811cd2427988afaf03fa1ae678&hash=9556DAD049841AAB56C397FABCBE4461