Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Markedsrapporter


februar 2022

Markedsrapport

Brynjar Ellingsen

Daglig leder i Fixrate


Februar skulle være en måned hvor inflasjon og høyere lange renter skulle påvirke markedet oppover, men som om ikke verden hadde nok å tenke på, bestemte Putin seg for å invadere Ukraina 24. februar. Det er en stor tragedie det som utspiller seg i Ukraina. La oss håpe krigen blir kortvarig.

Uro og usikkerhet påvirker også rentemarkedet. Her kommer noen generelle ord om våre observasjoner av rentemarkedet i februar:

I februar var det god aktivitet på markedsplassen. Ca 1,1 milliard ble plassert i bankene, og vi kan melde om stadig flere som velger å handle via plattformen. Vi har også merket økt pågang fra nye banker, så ikke bli overrasket om noen nye banker dukker opp på markedsplassen utover våren.

NIBOR3M har styrket seg videre, og var ved utgangen av februar 1,17%. Vi må tilbake til mars 2020 for å finne samme nivå på NIBOR3M, da rentene var på tur ned i kjelleren etter at sentralbanksjefen hadde utradert styringsrenten for å imøtekomme pandemiens forventede effekter på aktivitetsnivået i økonomien. Marginpåslaget som bankene tilbyr har derimot vært uendret, eller svakt fallende i inneværende måned.

Når stor usikkerhet treffer markedene er normalen at marginpåslagene går opp. Dette ettersom usikkerhet gir risiko. Hvem sitter på tap? Hvordan vil økonomien gå fremover? Hvor trygt er det egentlig å låne bort penger? Usikkerhet har en tendens til å dukke opp raskt i marginpåslagene, men på markedsplassen har vi i februar sett lite til dette. Det er godt mulig at dette henger sammen med at NIBOR3M har gått opp raskt, og at det nominelle rentenivået er allerede temmelig høyt. Og kanskje er det også slik, at bankene er meget godt finansiert fra før. Når markedene blir mer ruglete har de allerede kapitalen de trenger, og hvorfor skulle de øke marginene når de ikke trenger mer penger?

Det eneste som er sikkert akkurat nå, er at det meste er usikkert. Vi antar at markedet blir ruglete fremover, og vi blir ikke overrasket om vi ser en stadig høyere NIBOR3M og kanskje også økende marginpåslag i mars.

Våre kunders merverdi på innskudd hittil i år20,6 millioner kronerSammenlignet med hva kundene ville fått i renteinntekter med gjennomsnittlig rentesats i henhold til tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Våre kunders merverdi i februar9,5 millioner kronerSammenlignet med tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Innskudd gjennom Fixrate i februar1 111 millioner kroner

Innskudd siden oppstart29,27 milliarder kroner

Rente Fixrate-innskudd sammenlignet med gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter

I grafen som viser SSB sin gjennomsnittsrente for bedrifter er "Innskuddstype" satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak". Renteoversikten fra SSB er kun periodevis oppdatert og kan derfor mangle datapunkter i grafen, for mer informasjon se kildene i bunnen av siden.

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i februarEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate1,43%+0,52%-0,02%

Rentetilbud på Fixrate sammenlignet med rentetilbud på bedriftskontoer utenfor Fixrate

Fixrate 5M er tilbud på Fixrate sin markedsplass tilgjengelig for innskudd på 5 millioner, mens Fixrate 100M er tilbud tilgjengelig for innskudd på 100 millioner.

Tilbudene på bedriftsinnskudd som ikke er gjennom Fixrate er hentet fra åpent tilgjengelige oversikter fra bankene, se kildehenvisningen i bunnen av siden for mer informasjon.

Siste måned

InnskuddsstørrelseRentenivåEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate 5 millioner1,35%+0,30%+0,04%
Fixrate 100 millioner1,35%+0,41%+0,04%

NIBOR3M og styringsrente

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i februarEndring siste seks månederEndring siste måned
NIBOR3M1,17%+0,75%+0,04%
Styringsrente0,50%+0,50%0,00%

Gjennomsnittsrente på innestående Fixrate-innskudd

31 dager og 90 dager i grafen er innskudd med flytende rente og oppsigelstid på henholdsvis 31 og 90 dager.

6 måneder og 12 måneder er fastrenteinnskudd med bindingstid på 6 og 12 måneder.

Siste måned

ProduktRentenivå siste dag i februarEndring siste seks månederEndring siste måned
31 dager1,50%+0,68%+0,03%
90 dager1,57%+0,53%+0,04%
6 måneder1,22%0,00%0,00%
12 måneder1,55%-0,00%-0,02%

Marginpåslag over NIBOR3M i banker på markedsplassen

Grafen viser marginpåslaget til banker på markedsplassen fordelt på forvaltningskapital. Alle tall er i millioner norske kroner.

Siste måned

Forvaltningskapital (millioner NOK)Marginpåslag siste dag i februarEndring siste seks månederEndring siste måned
0 – 5 0000,41%-0,09%-0,01%
5 000 – 15 0000,35%-0,04%-0,00%
> 15 0000,27%-0,08%-0,01%

Abonner på markedsrapporten

Få siste nytt om markedet, utvikling i priser og historiske bevegelser rett i innboksen

Slik fungerer Fixrate (film)

Kilder

SSB – gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter:
"Innskuddstype" er satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak".https://www.ssb.no/statbank/table/11018/

DNB – Plasseringskonto bedrift:https://www.dnb.no/bedrift/investering-og-plassering/plasseringskonto

Handelsbanken – Høyrentekonto bedrift:https://www.handelsbanken.no/no/bedrift/prislister/prisliste-innskuddsrente-og-kontogebyr

Nordea – Kapitalkonto bedrift:https://www.nordea.no/bedrift/priser/andre-tjenester.html

Danske Bank – Danske Nettspar Bedrift:https://danskebank.no/-/media/pdf/danske-bank/no/priser/bedrift/prislistebm.pdf?rev=e2c333811cd2427988afaf03fa1ae678&hash=9556DAD049841AAB56C397FABCBE4461