Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Markedsrapporter


januar 2022

Markedsrapport

Brynjar Ellingsen

Daglig leder i Fixrate


Om «alle» var enige i at 2021 skulle bli et år med svært lave renter, vil man nok få litt mer sprikende antakelser for 2022. Høy inflasjon og en verdensøkonomi som er på full fart opp og frem har satt i gang renteøkningene. Nå er ikke spørsmålet om rentene skal opp, men om hvor høyt opp de skal.

For innskytere er dette selvsagt søt musikk, men i den gode, gamle «playbooken» står det at bankene kommer til å holde igjen litt på innskuddsrentene. Over lang tid har deres innskuddsmarginer vært presset, og det er naturlig at de vil forsøke å ta igjen noe av dette fremover. I praksis bør derfor bedrifter som har innskuddsprodukter uten kobling til NIBOR3M være årvåkne i tiden som kommer.

Av grafen litt lengre ned i markedsrapporten kan man sammenligne renten på innskudd gjennom Fixrate med gjennomsnittsrenten på innskudd for bedrifter (SSB-tall). I september 2021 var forskjellen 0,7% og i januar var forskjellen 0,86%. Dette indikerer at kunder med produkter knyttet til NIBOR3M har trukket det lengste strået. Fixrate-kundenes merverdi i januar var 10,8 millioner og vi tør, uten å være alt for bekymret, å legge hodet på blokka ved å si at dette tallet mest sannsynlig vil vokse videre i 2022, nettopp på grunn av at bankene holder igjen innskuddsrenten til kunder med per-tiden rente.

Hvorfor kunder bør velge innskuddsprodukter som er knyttet mot NIBOR kan du forresten [lese mer om her.](https://blog.fixrate.no/news/hva-er-nibor-og-hvorfor-velge-innskuddsprodukt-med-nibor-kobling)

Våre kunders merverdi på innskudd hittil i år10,8 millioner kronerSammenlignet med hva kundene ville fått i renteinntekter med gjennomsnittlig rentesats i henhold til tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Våre kunders merverdi i januar10,8 millioner kronerSammenlignet med tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Innskudd gjennom Fixrate i januar844 millioner kroner

Innskudd siden oppstart28,34 milliarder kroner

Rente Fixrate-innskudd sammenlignet med gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter

I grafen som viser SSB sin gjennomsnittsrente for bedrifter er "Innskuddstype" satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak". Renteoversikten fra SSB er kun periodevis oppdatert og kan derfor mangle datapunkter i grafen, for mer informasjon se kildene i bunnen av siden.

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i januarEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate1,43%+0,59%+0,13%

Rentetilbud på Fixrate sammenlignet med rentetilbud på bedriftskontoer utenfor Fixrate

Fixrate 5M er tilbud på Fixrate sin markedsplass tilgjengelig for innskudd på 5 millioner, mens Fixrate 100M er tilbud tilgjengelig for innskudd på 100 millioner.

Tilbudene på bedriftsinnskudd som ikke er gjennom Fixrate er hentet fra åpent tilgjengelige oversikter fra bankene, se kildehenvisningen i bunnen av siden for mer informasjon.

Siste måned

InnskuddsstørrelseRentenivåEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate 5 millioner1,30%+0,30%+0,10%
Fixrate 100 millioner1,29%+0,42%+0,09%

NIBOR3M og styringsrente

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i januarEndring siste seks månederEndring siste måned
NIBOR3M1,11%+0,79%+0,16%
Styringsrente0,50%%-

Gjennomsnittsrente på innestående Fixrate-innskudd

31 dager og 90 dager i grafen er innskudd med flytende rente og oppsigelstid på henholdsvis 31 og 90 dager.

6 måneder og 12 måneder er fastrenteinnskudd med bindingstid på 6 og 12 måneder.

Siste måned

ProduktRentenivå siste dag i januarEndring siste seks månederEndring siste måned
31 dager1,45%+0,73%+0,15%
90 dager1,51%+0,58%+0,15%
6 måneder1,22%0,00%0,00%
12 måneder1,56%-0,03%+0,00%

Marginpåslag over NIBOR3M i banker på markedsplassen

Grafen viser marginpåslaget til banker på markedsplassen fordelt på forvaltningskapital. Alle tall er i millioner norske kroner.

Siste måned

Forvaltningskapital (millioner NOK)Marginpåslag siste dag i januarEndring siste seks månederEndring siste måned
0 – 5 0000,42%-0,07%-0,03%
5 000 – 15 0000,35%-0,04%-0,01%
> 15 0000,29%-0,06%-0,00%

Abonner på markedsrapporten

Få siste nytt om markedet, utvikling i priser og historiske bevegelser rett i innboksen

Slik fungerer Fixrate (film)

Kilder

SSB – gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter:
"Innskuddstype" er satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak".https://www.ssb.no/statbank/table/11018/

DNB – Plasseringskonto bedrift:https://www.dnb.no/bedrift/investering-og-plassering/plasseringskonto

Handelsbanken – Høyrentekonto bedrift:https://www.handelsbanken.no/no/bedrift/prislister/prisliste-innskuddsrente-og-kontogebyr

Nordea – Kapitalkonto bedrift:https://www.nordea.no/bedrift/priser/andre-tjenester.html

Danske Bank – Danske Nettspar Bedrift:https://danskebank.no/-/media/pdf/danske-bank/no/priser/bedrift/prislistebm.pdf?rev=e2c333811cd2427988afaf03fa1ae678&hash=9556DAD049841AAB56C397FABCBE4461