Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Markedsrapporter


desember 2021

Markedsrapport

Brynjar Ellingsen

Daglig leder i Fixrate


NIBOR3M har flatet ut i desember, og ligger nå i underkant av 1%. Marginpåslagene som tilbys av bankene holder seg temmelig lave, og gjenspeiler et kapitalmarked som fortsatt er gunstig for låntakerne. Til tross for fortsatt lave marginpåslag ser vi økende aktivitet fra kundesiden, dette som følge av sterkere NIBOR3M.

Ettersom rapporten for desember er siste i 2021, tillater vi oss å oppsummere året raskt:

Kundene har hatt en merverdi ved å bruke Fixrate tilsvarende 82,6 millioner over året (målt mot SSB-tall)

I 2021 har kundene plassert ca 8 mrd kroner gjennom markedsplassen og antall aktive kunder har økt med ca 21%. Kundene plasserer i snitt innskudd i 3 ulike banker (sprer pengene) og gjennomsnittsvolum pr innskudd er ca 15 mill. I snitt står innskuddene 302 dager i banken (innskudd med oppsigelsestid)

Vi ser frem til 2022, og fra vår side lover vi å holde koken i det nye året. Vi garanterer flere banker og flere kunder som plasserer penger, samt fortsatt fokus på å utvikle tjenesten i den retning kundene peker! Lykke til i jakten etter gode betingelser i tiden som kommer!

Våre kunders merverdi på innskudd hittil i år82,6 millioner kronerSammenlignet med hva kundene ville fått i renteinntekter med gjennomsnittlig rentesats i henhold til tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Våre kunders merverdi i desember9,5 millioner kronerSammenlignet med tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Innskudd gjennom Fixrate i desember906 millioner kroner

Innskudd siden oppstart27,51 milliarder kroner

Rente Fixrate-innskudd sammenlignet med gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter

I grafen som viser SSB sin gjennomsnittsrente for bedrifter er "Innskuddstype" satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak". Renteoversikten fra SSB er kun periodevis oppdatert og kan derfor mangle datapunkter i grafen, for mer informasjon se kildene i bunnen av siden.

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i desemberEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate1,31%+0,23%+0,10%

Rentetilbud på Fixrate sammenlignet med rentetilbud på bedriftskontoer utenfor Fixrate

Fixrate 5M er tilbud på Fixrate sin markedsplass tilgjengelig for innskudd på 5 millioner, mens Fixrate 100M er tilbud tilgjengelig for innskudd på 100 millioner.

Tilbudene på bedriftsinnskudd som ikke er gjennom Fixrate er hentet fra åpent tilgjengelige oversikter fra bankene, se kildehenvisningen i bunnen av siden for mer informasjon.

Siste måned

InnskuddsstørrelseRentenivåEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate 5 millioner1,20%+0,11%+0,12%
Fixrate 100 millioner1,20%+0,21%+0,16%

NIBOR3M og styringsrente

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i desemberEndring siste seks månederEndring siste måned
NIBOR3M0,95%+0,46%+0,12%
Styringsrente0,50%+0,50%+0,25%

Gjennomsnittsrente på innestående Fixrate-innskudd

31 dager og 90 dager i grafen er innskudd med flytende rente og oppsigelstid på henholdsvis 31 og 90 dager.

6 måneder og 12 måneder er fastrenteinnskudd med bindingstid på 6 og 12 måneder.

Siste måned

ProduktRentenivå siste dag i desemberEndring siste seks månederEndring siste måned
31 dager1,30%+0,36%+0,12%
90 dager1,35%+0,21%+0,10%
6 måneder1,22%-0,66%0,00%
12 måneder1,56%-0,20%0,00%

Marginpåslag over NIBOR3M i banker på markedsplassen

Grafen viser marginpåslaget til banker på markedsplassen fordelt på forvaltningskapital. Alle tall er i millioner norske kroner.

Siste måned

Forvaltningskapital (millioner NOK)Marginpåslag siste dag i desemberEndring siste seks månederEndring siste måned
0 – 5 0000,45%-0,11%-0,02%
5 000 – 15 0000,36%-0,06%-0,00%
> 15 0000,29%-0,13%-0,00%

Abonner på markedsrapporten

Få siste nytt om markedet, utvikling i priser og historiske bevegelser rett i innboksen

Slik fungerer Fixrate (film)

Kilder

SSB – gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter:
"Innskuddstype" er satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak".https://www.ssb.no/statbank/table/11018/

DNB – Plasseringskonto bedrift:https://www.dnb.no/bedrift/investering-og-plassering/plasseringskonto

Handelsbanken – Høyrentekonto bedrift:https://www.handelsbanken.no/no/bedrift/prislister/prisliste-innskuddsrente-og-kontogebyr

Nordea – Kapitalkonto bedrift:https://www.nordea.no/bedrift/priser/andre-tjenester.html

Danske Bank – Danske Nettspar Bedrift:https://danskebank.no/-/media/pdf/danske-bank/no/priser/bedrift/prislistebm.pdf?rev=e2c333811cd2427988afaf03fa1ae678&hash=9556DAD049841AAB56C397FABCBE4461