Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate
Kom i gangLogg inn

Markedsrapporter


november 2021

Markedsrapport

Brynjar Ellingsen

Daglig leder i Fixrate


Det har vært høy aktivitet på markedsplassen i november noe som resulterte i at 1299 millioner kroner fant nye bankhvelv å hvile i. Ellers er det verdt å nevne at renten på innestående innskudd som er plassert gjennom Fixrate nå har bikket over 1 %. Hovedårsaken til dette er at pengemarkedsrenten (NIBOR3M) har styrket seg betraktelig de siste månedene.

Kraftig stigende pengemarkedsrente indikerer en god økonomisk utvikling i kongeriket og er absolutt gøy for kunder med penger på bok. Selv om moroa reduseres litt ved at bankene har kuttet i marginpåslaget for å kompensere for den raske økningen i pengemarkedsrenten. Summen av høyere pengemarkedsrente og reduserte marginpåslag er likevel til det positive, særlig sammenlignet med lavpunktet som vi så i sommer.

Noen kjappe observasjoner:

– Det er mye penger i markedet, en rekke kunder etterspør flere tilbud på markedsplassen

– Bankene er nokså fulle av penger, ikke forvent høye marginpåslag den nærmeste tiden

– Selv om banker flest er likvide akkurat nå merker vi at flere har begynt å forberede seg på tider hvor pengene ikke er så lett tilgjengelig

– Flere nye banker på tur inn, kanskje får vi noen ferske annonser på markedsplassen før jul?

Våre kunders merverdi på innskudd hittil i år73,1 millioner kronerSammenlignet med hva kundene ville fått i renteinntekter med gjennomsnittlig rentesats i henhold til tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Våre kunders merverdi i november9,3 millioner kronerSammenlignet med tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Innskudd gjennom Fixrate i november1 299 millioner kroner

Innskudd siden oppstart27,53 milliarder kroner

Rente Fixrate-innskudd sammenlignet med gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter

I grafen som viser SSB sin gjennomsnittsrente for bedrifter er "Innskuddstype" satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak". Renteoversikten fra SSB er kun periodevis oppdatert og kan derfor mangle datapunkter i grafen, for mer informasjon se kildene i bunnen av siden.

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i novemberEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate1,24%+0,30%+0,08%

Rentetilbud på Fixrate sammenlignet med rentetilbud på bedriftskontoer utenfor Fixrate

Fixrate 5M er tilbud på Fixrate sin markedsplass tilgjengelig for innskudd på 5 millioner, mens Fixrate 100M er tilbud tilgjengelig for innskudd på 100 millioner.

Tilbudene på bedriftsinnskudd som ikke er gjennom Fixrate er hentet fra åpent tilgjengelige oversikter fra bankene, se kildehenvisningen i bunnen av siden for mer informasjon.

Siste måned

InnskuddsstørrelseRentenivåEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate 5 millioner1,08%-0,01%-0,02%
Fixrate 100 millioner1,04%+0,05%-0,02%

NIBOR3M og styringsrente

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i novemberEndring siste seks månederEndring siste måned
NIBOR3M0,83%+0,34%+0,08%
Styringsrente0,25%%0,00%

Gjennomsnittsrente på innestående Fixrate-innskudd

31 dager og 90 dager i grafen er innskudd med flytende rente og oppsigelstid på henholdsvis 31 og 90 dager.

6 måneder og 12 måneder er fastrenteinnskudd med bindingstid på 6 og 12 måneder.

Siste måned

ProduktRentenivå siste dag i novemberEndring siste seks månederEndring siste måned
31 dager1,19%+0,24%+0,06%
90 dager1,26%+0,12%+0,08%
6 måneder1,22%-0,66%0,00%
12 måneder1,56%-0,20%+0,00%

Marginpåslag over NIBOR3M i banker på markedsplassen

Grafen viser marginpåslaget til banker på markedsplassen fordelt på forvaltningskapital. Alle tall er i millioner norske kroner.

Siste måned

Forvaltningskapital (millioner NOK)Marginpåslag siste dag i novemberEndring siste seks månederEndring siste måned
0 – 5 0000,47%-0,09%-0,02%
5 000 – 15 0000,36%-0,06%-0,00%
> 15 0000,29%-0,12%-0,03%

Abonner på markedsrapporten

Få siste nytt om markedet, utvikling i priser og historiske bevegelser rett i innboksen

Slik fungerer Fixrate (film)

Kilder

SSB – gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter:
"Innskuddstype" er satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak".https://www.ssb.no/statbank/table/11018/

DNB – Plasseringskonto bedrift:https://www.dnb.no/bedrift/investering-og-plassering/plasseringskonto

Handelsbanken – Høyrentekonto bedrift:https://www.handelsbanken.no/no/bedrift/prislister/prisliste-innskuddsrente-og-kontogebyr

Nordea – Kapitalkonto bedrift:https://www.nordea.no/bedrift/priser/andre-tjenester.html

Danske Bank – Danske Nettspar Bedrift:https://danskebank.no/-/media/pdf/danske-bank/no/priser/bedrift/prislistebm.pdf?rev=e2c333811cd2427988afaf03fa1ae678&hash=9556DAD049841AAB56C397FABCBE4461