Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Markedsrapporter


august 2021

Markedsrapport

Brynjar Ellingsen

Daglig leder i Fixrate


Fint er det, at NIBOR3M smått tikker oppover. Høyere renter er et uttrykk for at verden er i bedring, og det bør vi alle sette pris på. Siden slutten av juni har NIBOR3M doblet seg fra rekordlave nivåer, og 31.08 skriver vi 0,42%.

Ekspertene spår flere rentehevinger ut over høsten og inn i 2022. Hvis renteøkningene slår til vil det være et godt råd for bedriftseierne å holde et øye på innskuddsrenten – kanskje vil bankene være treige med å øke innskuddsrenten til deg som kunde? I så fall vil det være snedig å ha en konto hvor renten er knyttet til NIBOR3M.

I vår Fixrate-verden tipper vi større aktivitet fra SMB’er fremover. Disse har som hovedregel ordinær konto med en gitt rente, og når NIBOR3M rører seg fremover vil de finne tilbud på markedsplassen mer og mer interessant.

Våre kunders merverdi på innskudd hittil i år25,4 millioner kronerSammenlignet med hva kundene ville fått i renteinntekter med gjennomsnittlig rentesats i henhold til tall fra SSB (Innskuddstype: Bundne innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Våre kunders merverdi i august4,2 millioner kronerSammenlignet med tall fra SSB (Innskuddstype: Bundne innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Innskudd gjennom Fixrate i august503 millioner kroner

Innskudd siden oppstart24,63 milliarder kroner

Rente Fixrate-innskudd sammenlignet med gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter

I grafen som viser SSB sin gjennomsnittsrente for bedrifter er "Innskuddstype" satt til "Bundne innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak". Renteoversikten fra SSB er kun periodevis oppdatert og kan derfor mangle datapunkter i grafen, for mer informasjon se kildene i bunnen av siden.

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i augustEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate0,93%-0,15%+0,07%

Rentetilbud på Fixrate sammenlignet med rentetilbud på bedriftskontoer utenfor Fixrate

Fixrate 5M er tilbud på Fixrate sin markedsplass tilgjengelig for innskudd på 5 millioner, mens Fixrate 100M er tilbud tilgjengelig for innskudd på 100 millioner.

Tilbudene på bedriftsinnskudd som ikke er gjennom Fixrate er hentet fra åpent tilgjengelige oversikter fra bankene, se kildehenvisningen i bunnen av siden for mer informasjon.

Siste måned

InnskuddsstørrelseRentenivåEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate 5 millioner1,05%-0,04%+0,05%
Fixrate 100 millioner0,95%-0,04%+0,08%

NIBOR3M og styringsrente

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i augustEndring siste seks månederEndring siste måned
NIBOR3M0,42%-0,07%+0,10%
Styringsrente%%-

Gjennomsnittsrente på innestående Fixrate-innskudd

31 dager og 90 dager i grafen er innskudd med flytende rente og oppsigelstid på henholdsvis 31 og 90 dager.

6 måneder og 12 måneder er fastrenteinnskudd med bindingstid på 6 og 12 måneder.

Siste måned

ProduktRentenivå siste dag i augustEndring siste seks månederEndring siste måned
31 dager0,84%-0,11%+0,10%
90 dager1,06%-0,13%+0,10%
6 måneder1,22%-0,66%0,00%
12 måneder1,56%-0,20%-0,03%

Marginpåslag over NIBOR3M i banker på markedsplassen

Grafen viser marginpåslaget til banker på markedsplassen fordelt på forvaltningskapital. Alle tall er i millioner norske kroner.

Siste måned

Forvaltningskapital (millioner NOK)Marginpåslag siste dag i augustEndring siste seks månederEndring siste måned
0 – 5 0000,54%-0,04%-0,01%
5 000 – 15 0000,41%-0,03%-0,00%
> 15 0000,37%-0,05%-0,00%

Abonner på markedsrapporten

Få siste nytt om markedet, utvikling i priser og historiske bevegelser rett i innboksen

Slik fungerer Fixrate (film)

Kilder

SSB – gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter:
"Innskuddstype" er satt til "Bundne innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak".https://www.ssb.no/statbank/table/11018/

DNB – Plasseringskonto bedrift:https://www.dnb.no/bedrift/investering-og-plassering/plasseringskonto

Handelsbanken – Høyrentekonto bedrift:https://www.handelsbanken.no/no/bedrift/prislister/prisliste-innskuddsrente-og-kontogebyr

Nordea – Kapitalkonto bedrift:https://www.nordea.no/bedrift/priser/andre-tjenester.html

Danske Bank – Danske Nettspar Bedrift:https://danskebank.no/-/media/pdf/danske-bank/no/priser/bedrift/prislistebm.pdf?rev=e2c333811cd2427988afaf03fa1ae678&hash=9556DAD049841AAB56C397FABCBE4461