Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Markedsrapporter


juli 2021

Markedsrapport

Brynjar Ellingsen

Daglig leder i Fixrate


Siden vi etablerte Fixrate i 2017 har vi sett at sommeren i finans er rolig og årets julimåned følger det samme mønsteret. Vi så at etterspørselen fra bankene falt , og at antall innlogginger gikk kraftig ned fra normale måneder.

Volumet som ble plassert var temmelig bra, godt hjulpet av et par store kunder som kom i gang tidlig i juli. For øvrig konstaterer vi at Nibor3m tikker oppover, kanskje får vi se flere nye tilbud på fastrenteprodukter i tiden som kommer?

Våre kunders merverdi på innskudd hittil i år18,6 millioner kronerSammenlignet med hva kundene ville fått i renteinntekter med gjennomsnittlig rentesats i henhold til tall fra SSB (Innskuddstype: Bundne innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Våre kunders merverdi i juli2,2 millioner kronerSammenlignet med tall fra SSB (Innskuddstype: Bundne innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Innskudd gjennom Fixrate i juli798 millioner kroner

Innskudd siden oppstart24,49 milliarder kroner

Rente Fixrate-innskudd sammenlignet med gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter

I grafen som viser SSB sin gjennomsnittsrente for bedrifter er "Innskuddstype" satt til "Bundne innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak". Renteoversikten fra SSB er kun periodevis oppdatert og kan derfor mangle datapunkter i grafen, for mer informasjon se kildene i bunnen av siden.

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i juliEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate0,86%-0,22%+0,10%

Rentetilbud på Fixrate sammenlignet med rentetilbud på bedriftskontoer utenfor Fixrate

Fixrate 5M er tilbud på Fixrate sin markedsplass tilgjengelig for innskudd på 5 millioner, mens Fixrate 100M er tilbud tilgjengelig for innskudd på 100 millioner.

Tilbudene på bedriftsinnskudd som ikke er gjennom Fixrate er hentet fra åpent tilgjengelige oversikter fra bankene, se kildehenvisningen i bunnen av siden for mer informasjon.

Siste måned

InnskuddsstørrelseRentenivåEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate 5 millioner1,00%-0,09%0,00%
Fixrate 100 millioner0,88%-0,12%+0,08%

NIBOR3M og styringsrente

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i juliEndring siste seks månederEndring siste måned
NIBOR3M0,32%-0,17%+0,12%
Styringsrente%%0,00%

Gjennomsnittsrente på innestående Fixrate-innskudd

31 dager og 90 dager i grafen er innskudd med flytende rente og oppsigelstid på henholdsvis 31 og 90 dager.

6 måneder og 12 måneder er fastrenteinnskudd med bindingstid på 6 og 12 måneder.

Siste måned

ProduktRentenivå siste dag i juliEndring siste seks månederEndring siste måned
31 dager0,74%-0,21%+0,12%
90 dager0,97%-0,23%+0,12%
6 måneder1,22%-0,66%-0,05%
12 måneder1,59%-0,17%-0,01%

Marginpåslag over NIBOR3M i banker på markedsplassen

Grafen viser marginpåslaget til banker på markedsplassen fordelt på forvaltningskapital. Alle tall er i millioner norske kroner.

Siste måned

Forvaltningskapital (millioner NOK)Marginpåslag siste dag i juliEndring siste seks månederEndring siste måned
0 – 5 0000,55%-0,04%-0,00%
5 000 – 15 0000,41%-0,02%-0,00%
> 15 0000,37%-0,05%-0,00%

Abonner på markedsrapporten

Få siste nytt om markedet, utvikling i priser og historiske bevegelser rett i innboksen

Slik fungerer Fixrate (film)

Kilder

SSB – gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter:
"Innskuddstype" er satt til "Bundne innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak".https://www.ssb.no/statbank/table/11018/

DNB – Plasseringskonto bedrift:https://www.dnb.no/bedrift/investering-og-plassering/plasseringskonto

Handelsbanken – Høyrentekonto bedrift:https://www.handelsbanken.no/no/bedrift/prislister/prisliste-innskuddsrente-og-kontogebyr

Nordea – Kapitalkonto bedrift:https://www.nordea.no/bedrift/priser/andre-tjenester.html

Danske Bank – Danske Nettspar Bedrift:https://danskebank.no/-/media/pdf/danske-bank/no/priser/bedrift/prislistebm.pdf?rev=e2c333811cd2427988afaf03fa1ae678&hash=9556DAD049841AAB56C397FABCBE4461