Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Markedsrapporter


juni 2021

Markedsrapport

Brynjar Ellingsen

Daglig leder i Fixrate


Årets første sommermåned ble travel. En rekke nye kunder på markedsplassen fikk gjort sine første innskudd i banker som ønsket å fylle opp hvelvene før sommerferien.

Vi kan også noterer oss at NIBOR3M flatet litt ut mot slutten av måneden – mon tro hvordan renten utvikler seg til høsten? For øvrig forventer vi en rolig juli måned, mange har nok pakket snippesken og gjort klart for sommerferie.

God sommer!

Våre kunders merverdi på innskudd hittil i år16,1 millioner kronerSammenlignet med hva kundene ville fått i renteinntekter med gjennomsnittlig rentesats i henhold til tall fra SSB (Innskuddstype: Bundne innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Våre kunders merverdi i juni1,9 millioner kronerSammenlignet med tall fra SSB (Innskuddstype: Bundne innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Innskudd gjennom Fixrate i juni1 279 millioner kroner

Innskudd siden oppstart23,72 milliarder kroner

Rente Fixrate-innskudd sammenlignet med gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter

I grafen som viser SSB sin gjennomsnittsrente for bedrifter er "Innskuddstype" satt til "Bundne innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak". Renteoversikten fra SSB er kun periodevis oppdatert og kan derfor mangle datapunkter i grafen, for mer informasjon se kildene i bunnen av siden.

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i juniEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate0,78%-0,31%-0,05%

Rentetilbud på Fixrate sammenlignet med rentetilbud på bedriftskontoer utenfor Fixrate

Fixrate 5M er tilbud på Fixrate sin markedsplass tilgjengelig for innskudd på 5 millioner, mens Fixrate 100M er tilbud tilgjengelig for innskudd på 100 millioner.

Tilbudene på bedriftsinnskudd som ikke er gjennom Fixrate er hentet fra åpent tilgjengelige oversikter fra bankene, se kildehenvisningen i bunnen av siden for mer informasjon.

Siste måned

InnskuddsstørrelseRentenivåEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate 5 millioner1,00%-0,09%0,00%
Fixrate 100 millioner0,80%-0,19%+0,03%

NIBOR3M og styringsrente

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i juniEndring siste seks månederEndring siste måned
NIBOR3M0,20%-0,29%-0,04%
Styringsrente%%0,00%

Gjennomsnittsrente på innestående Fixrate-innskudd

31 dager og 90 dager i grafen er innskudd med flytende rente og oppsigelstid på henholdsvis 31 og 90 dager.

6 måneder og 12 måneder er fastrenteinnskudd med bindingstid på 6 og 12 måneder.

Siste måned

ProduktRentenivå siste dag i juniEndring siste seks månederEndring siste måned
31 dager0,63%-0,32%-0,05%
90 dager0,85%-0,35%-0,04%
6 måneder1,23%-0,65%0,00%
12 måneder1,60%-0,17%-0,01%

Marginpåslag over NIBOR3M i banker på markedsplassen

Grafen viser marginpåslaget til banker på markedsplassen fordelt på forvaltningskapital. Alle tall er i millioner norske kroner.

Siste måned

Forvaltningskapital (millioner NOK)Marginpåslag siste dag i juniEndring siste seks månederEndring siste måned
0 – 5 0000,55%-0,03%-0,01%
5 000 – 15 0000,41%-0,02%-0,00%
> 15 0000,39%-0,03%-0,01%

Abonner på markedsrapporten

Få siste nytt om markedet, utvikling i priser og historiske bevegelser rett i innboksen

Slik fungerer Fixrate (film)

Kilder

SSB – gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter:
"Innskuddstype" er satt til "Bundne innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak".https://www.ssb.no/statbank/table/11018/

DNB – Plasseringskonto bedrift:https://www.dnb.no/bedrift/investering-og-plassering/plasseringskonto

Handelsbanken – Høyrentekonto bedrift:https://www.handelsbanken.no/no/bedrift/prislister/prisliste-innskuddsrente-og-kontogebyr

Nordea – Kapitalkonto bedrift:https://www.nordea.no/bedrift/priser/andre-tjenester.html

Danske Bank – Danske Nettspar Bedrift:https://danskebank.no/-/media/pdf/danske-bank/no/priser/bedrift/prislistebm.pdf?rev=e2c333811cd2427988afaf03fa1ae678&hash=9556DAD049841AAB56C397FABCBE4461