Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Spørreundersøkelse SMB – Hvorfor benytter SMBer Fixrate?

Skrevet av Team Fixrate
|
19. Dec 2022 09:52

2022 ble et litt annerledes år for oss, det var nemlig året da SMB'ene fant oss og kundeveksten skjøt fart. I den forbindelse har vi sjekket ståa der ute – hvorfor finner SMB'ene tjenesten interessant? 

Opprinnelig var Fixrate tiltenkt større bedriftskunder. For oss i Fixrate har det siste halvåret vært ekstra travelt, med en massiv pågang av nye kunder som tilsvarer en vekst på over 100% i antall innskuddskunder. 

Kundeveksten kommer som følge av at produktet Fixrate har blitt bedre, samt et kraftig stigende rentenivå etter gjentatte rentehevinger som gir utslag i høyere rente på tilbud fra bankene som annonserer på Fixrate. Alle tilbudene på Fixrate med flytende rente har en binding mot NIBOR (pluss et marginpåslag) og effekten av dette blir at rentene på plattformen gir raskere utslag på innskuddskontoene enn mange tradisjonelle bedriftskontoer med per tiden-rente. Men det er ikke bare rentenivået som blir satt pris på av våre kunder – vi kan tydeligvis lage vår egen spinn på Olav Thons messing om «beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet» ved vurdering av eiendom. Vår versjon blir da «enkelhet, enkelhet, enkelhet»

For å bli bedre kjent med SMB'ene sendte vi ut en spørreundersøkelse til SMB'er hvor det kun er en person som står oppført med alle roller i Fixrates system. Organisatorisk er dette organisasjoner med enkle selskapsstrukturer, og er typisk bedrifter som plasserer mellom 2 og 10 millioner. 

Enkelhet, enkelhet, enkelhet

En gjennomgående tilbakemelding fra våre innskytere er at de setter pris på at Fixrate gjør det enkelt og oversiktlig å finne og plassere innskudd til gode betingelser. Så hva er rentegevinsten til våre nye kunder? Dette varierer selvsagt, men i spørreundersøkelsen vi gjennomførte sa 30% av de spurte at de hadde en rentegevinst på mer en 2% og 38% hadde en rentegevinst over 1%. Altså har nesten 70% over 1% merverdi ved å bruke Fixrate. Det betyr, hvis snittet her er 5 millioner plassert, og 1,5% høyere rente, en gjennomsnittlig merverdi på 75.000 kr pr år. Kundene er jevnt over meget fornøyd med renten – 77% svarer at de på en skala på 1 til 10 gir oppnådd rente er 8 eller mer. 

Men, når vi spør kundene, og lar dem kommentere selv, så er det enkelheten og ikke nødvendigvis renten som nevnes eksplisitt. Et knippe uttalelser fra undersøkelsen:

  • «Oversiktlig og enkelt å bruke»
  • «God support og oppfølging»
  • «Høy rente og oversiktlig plattform»
  • «Veldig enkelt system, fin side»
  • «Oversiktlig og oppleves som trygt»
  • «Oversiktlig, enkelt og hurtig samt konkurransemessige betingelser»
  • «Enkelt og oversiktlig, slipper kundekontakt med bank»
  • «Enkelt å spre penger for å komme under 2 mill. i den enkelte bank»

Sett med Fixrate-briller er det da ikke bare gode betingelser som det settes pris på. Enkelhet, oversikt, trygghet, support og oppfølging er faktisk de elementene som oftest trekkes frem, også av de litt mindre kundene. Vi tolker dette dithen at god rente er en hygienefaktor som kundene synes er veldig bra, men det som de ønsker å uttale seg positivt om, er funksjonaliteten og enkelheten.

Hvordan finner kundene Fixrate?

På dette punktet ble vi positivt overrasket. Hele 25% av SMB'ene hadde funnet Fixrate gjennom tips fra andre. Resten hadde funnet oss gjennom sosiale medier, medieoppslag, podcaster og ved hjelp av søk på Google.  

Langsiktige plasseringer

Gjennomgående tenker kundene at innskuddene skal stå en stund. 27% sier innskuddene skal stå 12 måneder eller mer, og 70% sier 6 måneder eller mer. Bare 8% sier innskuddene skal stå under 3 måneder. 

Sprer pengene på flere banker

Det er en god del av kundene som er opptatt av å spre sin likviditet på flere banker, gjerne innenfor banksikringsfondet sin innskuddsgaranti på 2 millioner kroner. Dette gjøres enkelt gjennom Fixrate, hvor det er nesten like enkelt å plassere og håndtere innskudd i én bank som i ti. Bankene i Norge er svært solide og strengt regulert, men for mange så har det en stor verdi å være helt sikker på at pengene er helt trygge.

Fixrate har helt siden starten blitt brukt aktivt av profesjonelle likviditetsforvaltere til å spre likviditet på flere banker, så dette er kjernefunksjonalitet som har vært kontinuerlig forbedret helt siden starten. For kundene våre er det selvsagt svært tidsbesparende at de ikke lenger trenger å registrere seg i flere banker, og at de ikke trenger å forholde seg til flere nettbanker i forbindelse med rapportering. Det er heller ikke nødvendig å ringe rundt til ulike banker for å høre hva de til en hver tid gir i rente når man med Fixrate enkelt til en hver tid ser hva hver bank tilbyr.

Flere veldedige organisasjoner og stiftelser

Det er ekstra gledelig å se at flere og flere veldedige organisasjon og stiftelser registrerer seg og begynner å bruke Fixrate for å få bedre avkastning på sin likviditet. Vi blir selvsagt ekstra glade når vi får tilbakemeldinger som dette: «Vi bruker Fixrate når vi har overskuddslikviditet. Det er raskt og trygt og vi oppnår bedre avkastning på våre midler. Det betyr at vi kan hjelpe flere i nød.».

Hva liker kundene minst med Fixrate?

På dette punktet var det mange som svarte med «ikke noe spesielt» og tilsvarende, men flere hadde konkrete ønsker knyttet til rapportering, og enkelte syntes det var litt for få tilbud tilgjengelig i kategorien 1-2 millioner. 

Tilbakemeldinger fra kunder setter vi stor pris på – vi lærer mye og får en pekepinn på hva vi bør prioritere fremover. Stor takk til alle som deltok i spørreundersøkelsen!

Se hvordan Fixrate fungerer