Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Fixrate vokser nesten like raskt som hele fondsbransjen tilsammen!

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
13. Dec 2019 12:16

Vi nærmer oss slutten av 2019, og det kan være greit å komme med noen kommentarer knyttet til året som har gått. Kort fortalt, to år etter lansering vokser Fixrate nesten like raskt som hele fondsbransjen tilsammen (pengemarkedsfond).

Ved innledningen av året var porteføljen som sto plassert i bankene ca 3,2 milliarder. Omsetningen, altså hvor mye som er formidlet gjennom markedsplassen, har passert 11 milliarder, men per nå er innestående portefølje ca 8,3 milliarder. Differansen mellom 11 og 8 mrd kan forklares ved fornyelser av fastrenter etc. Året har gitt en vekst på ca 5 milliarder i netto-tall, og tilsvarer en vekst på 156% på årsbasis. Voldsom prosentvekst der, altså. Kritikere kan jo tenke at det er enkelt å få høy prosentvekst når man kommer fra lave volumer, så for å få noen knagger å henge veksten på bør vi sammenligne med noe konkret. En umiddelbar tanke er å se til nytegning i pengemarkedsfond. Nettovekst per 31.10.2019 for norske pengemarkedsfond var i hht. Verdipapirfondenes Forening ca 7 mrd. Altså har Fixrate, et par år etter oppstart, nesten tilsvarende vekst som samtlige pengemarkedsfond i det norske markedet. Dette er vi utrolig stolte av!

Kanonfornøyde kunder forklarer veksten

Svært mange gode ideer ender i skuffen. Det er krevende å kommersialisere nye tjenester av mange årsaker. Fixrate har ikke midler til å drive store markedskampanjer, og må derfor satse annerledes. For oss innebærer dette å holde fokus på kundene, da vi tror at fornøyde kunder kan være med på å spre vårt glade budskap. Nylig sendte vi ut en spørreundersøkelse til kundene som plasserer penger gjennom vår markedsplass. Vi kan trekke frem følgende:

  • NPS (kundetilfredshet) på 53, som er temmelig råsterkt - kundene er kanonfornøyd! (Her finnes mange skalaer, verdien kvalifiserer til "verdensklasse")
  • Veksten boostes av nettverkeffekt og jungeltelegrafen, syv av ti kunder har tipset andre om tjenesten
  • Gode rentebetingelser er den viktigste driveren til at kunder tar i bruk Fixrate, men etter at kundene har brukt tjenesten en stund vokser markedsplassen som sådan frem som viktigste årsak til bruk
  • Kundene er svært fornøyde med kundeservice, og gir i snitt 4,5 av 5 mulige stjerner
  • Enkelheten kommer til syne ved at kundene plasserer penger i langt flere banker enn tidligere (sprer penger enkelt)

Her kan du forresten lese en kommentar som forklarer hvorfor markedsplasser er så kraftfulle.

Krevende marked?

Dette er selvsagt en svært hyggelig vekst om vi vurderer året som helhet, men isolert sett har høsten vært utfordrende. Norges Bank kom med raske renteøkninger ut over året, noe som flyttet NIBOR3M opp fra ca 1% til 1,8%. Dette har nok bidratt til litt rente-krøll. Bankene, som i våres betalte marginer på mellom 45bp og 70bp, parerte økt NIBOR-rente med å redusere marginene på nye tilbud på markedsplassen. Dette resulterte i at kunder som sitter med gamle og vanvittig gode hovedbankavtaler (sannsynligvis uoppnåelige i dagens marked) falt av lasset.

Men dette med sterk NIBOR virker egentlig to veier - kunder som ikke har nibor-knyttede kontoer opplever nemlig dagens priser som særdeles attraktive.

Så, hva skal til for å få fart på omsetningen? Vi tok en prat med et knippe kunder, som kunne fortelle følgende:

  • Enkelte -som i "noen få"- har gamle hovedbankavtaler som er krevende å slå i dagens marked, disse kundene ser etter NIBOR3M + 45bp-55bp for å flytte penger
  • Det finnes etterspørsel etter fastrenteinnskudd på 6 og 12 mnd, pris ca 2,15%-2,30%
  • En bråte nye kunder er på tur inn, vi forventer bra fart fra januar
  • Enkelte kunder venter også på at flere større banker skal komme i gang med bruk av Fixrate - dette er typisk kunder som har store volumer, hvor tegningsbeløpene er fra 50 - 200 mill. per bank.

Vi ser frem til fortsatt vekst i 2020, og lover herved kake til bank nr 50 og kunde nr 100 på plattformen :)