Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Bladet 06.03.2018: Stjørdal Kommune tar i bruk ny, gründerutviklet markedsplass for bankinnskudd

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
26. Mar 2018 11:49

På trykk i Bladet 06.03.2018.

 

"Fixrate leverer en tjeneste som er enkel for oss å ta i bruk. Her kan vi uten noe ekstra papirarbeid til en hver tid jakte best mulig avkastning på overskuddslikviditeten i kommunen. Det betyr mindre arbeid, og mer avkastning", sier Roar Størseth, økonomisjef i Stjørdal Kommune.