Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Statistikk og gjennomsnittstall

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
25. May 2018 07:39

Fixrate har vært i sving i ca 7 måneder, og vi begynner å se noen trender. Her kommer noen tall samt noen erfaringer.

 

Vi skal lage en analysemodul for Fixrate-brukerne. Fixrate er en transparent kanal, og ettersom tilbud og etterspørsel øker vil markedet sette seg. Ved bruk av historiske data fra systemet kan vi etterhvert si noe om eksempelvis forventet rente på et gitt produkt. En bank vil kunne finne "sitt" prisnivå ved at Fixrate har informasjon om andre sammenlignbare bankers tilbud. I forlengelsen av analysemodulen vurderer vi å utvikle en digital assistent som hjelper bankene med prissetting. På den andre siden har vi innskyterne. Vi tenker det er naturlig at disse får mulighet til å importere informasjon om innskudd som ligger utenfor Fixrate, slik at den digitale assistenten kan skrike ut når det er dags å flytte pengene til en bank i Fixrate - systemet.

 

Slike funksjoner krever et godt datagrunnlag, og databasen øker for hver dag som går, men vi er nok fremdeles et stykke unna full informasjon. I tillegg er det viktig å huske at databruk er krevende - vi har forpliktet oss til å bruke aggregerte data, altså skal vi ikke dele data som avslører hvordan den enkelte Fixrate-bruker opptrer i markedet. Men noe kan vi da publisere allerede.

 

Volum per produkt

 

Ikke uventet er produktet med 31 dagers rullerende oppsigelse hyppigst brukt, etterfulgt av 12 måneders fastrenteinnskudd. I sum har 1.615 millioner funnet veien til banker gjennom Fixrate.

Årsaken til fordelingen er enkel - innskudd med 31 dagers oppsigelse passer både banker og innskytere godt. Bankene får nytte av innskuddet i LCR-perspektiv, og innskyterne har relativt god likviditet i produktet. Det fine er at svært få innskudd er sagt opp, altså er pengene langsiktig plassert, men innskyterne ønsker å ha mulighet til å få ut pengene ved relativt kort varsel. Tilbudssiden for fastrenteinnskudd er noe laber, altså har innskyterne litt lite å velge i. Vi tror det vil være svært fordelaktig om flere banker slenger seg på fastrente-toget. Dette fordi flere innskytere indikerer at de ønsker å benytte fastrenteinnskudd, og da kanskje særlig 12 måneders binding.

 

Gjennomsnittlig størrelse per transaksjon

Ettersom Fixrate per nå har klar overvekt av litt mindre banker finner vi selvsagt at gjennomsnittsvolumet per innskudd er relativt lavt. Snittplasseringen er ca 16 mill., og medianen er nok noe lavere. Dette har to årsaker - for det første har bankene styrevedtak på hvor høyt de kan gå mot den enkelte innskyter, og for det andre kan også innskyterne ha begrensninger i eksponeringen mot mindre banker.

Videre fremover vil vi få inn en rekke større banker, og vi vil se at snittallene øker. Flere banker har indikert at de kommer til å legge seg med minstetegning på 50-75 mill. og med øvre begrensning opp mot 500 mill. mot den enkelte innskyter. Dette tror vi blir bra. For å sitere én innskyter som sitter på gjerdet, "vi har 2,5 milliarder på konto, og da blir det bare tull å plassere 50 mill. her og der!". Nå skal det sies at vi allerede har store kunder som plasserer penger, og disse har funnet ut at "tja, kanskje det ikke er så ille å plassere 50 mill. her og der, nå som vi har et system for det"?

 

Hvordan bruker innskyterne løsningen?

Det er stor variasjon i hvem som er innskyter i løsningen og hvordan disse bruker systemet. Ideen bak Fixrate er at man enkelt skal kunne diversifisere, altså skal en bedrift som tradisjonelt har hatt pengene samlet i én bank enkelt og med forventning om bedre betingelser kunne flytte til flere mindre banker. Per i dag har noen vi kunder som har gjort én plassering, og noen som har spredt pengene til mange banker. Den som har størst spredning bruker hele 15 banker. Vi ser at innskyterne i starten prøver seg frem med én plassering, og etter en tid kommer det flere. Dette er vel som forventet - vi har lansert et nytt konsept som kanskje er vanskelig å forstå med det samme, og det er naturlig at det tar litt tid før brukerne nyttegjør det fulle potensialet i systemet.

 

Ønsker du å fremme noen ønsker om hva analysemodulen skal ta for seg? I så fall er det bare å ta kontakt!

 

Takk for oppmerksomheten!