Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Nordlaks - Fra pilotkunde til totalkunde og medeier i Fixrate

Skrevet av Team Fixrate
|
11. Apr 2024 08:44

- Fixrate har kommet opp med løsninger som gjør det fantastisk enkelt og oversiktlig å tjene penger på penger, uavhengig om man nå ønsker å plassere via bankinnskudd eller i rentefond. Klart vi grep sjansen og ble eiere når vi fikk muligheten, forteller konserncontroller i Nordlaks Tord Øverås.

Som aktiv bruker av markedsplassen for bankinnskudd gjennom flere år har han og Nordlaks rukket å bli godt kjent med Fixrate. Når selskapet skulle rulle ut sin nye plattform for rentefond ble Nordlaks invitert inn som en selvskreven pilotkunde. Samarbeidet ble så godt at lakseprodusenten fra Stokmarknes også endte opp som medeier.

- Gjennom alle disse årene har vi ikke bare fått sansen for løsningene og produktene til Fixrate, men vi har i tillegg fått skikkelig tro på gjengen bak. I sum gjorde dette at vi grep muligheten og ble medeier da vi nylig fikk sjansen, forteller Øverås.

Oversiktlig og tidsbesparende

Han er full av lovord om verktøyene og oversikten Fixrate tilbyr på sin plattform for plassering av overskuddslikviditet.

- Når det gjelder bankinnskudd, gjør plattformen det svært enkelt å plukke ut banker, vurdere disse, og til sist plassere penger i dem. I motsetning til de største bankene som i beste fall tilbyr en innskuddsrente lik NIBOR, består plattformen av mange mindre banker som ofte tilbyr et påslag utover referanserenten. Når vi nå i tillegg via samme plattform kan velge å hoppe over banken og plassere penger direkte i pengemarkedet via rentefond gir dette ytterligere fleksibilitet og muligheter for å optimalisere selskapets kapitalplasseringer, forteller Øverås.

Det aller beste ifølge Øveråas er allikevel forenklingen Fixrate plattformen bidrar til for det tidligere var svært tidkrevende prosesser, både ved plassering av bankinnskudd og rentefond. 

- Skal vi plassere penger i fem ulike banker uten Fixrate, må vi gjennom minst fem ulike møter, signere papirer i alle bankene, levere pass til samtlige, finne tak i signaturberettigede personer osv. Den samme forenklingen har de nå gjort mot fondsselskaper og tilgang til et stort utvalg rentefond. Alt dette gjør du kun en gang hos Fixrate, før du trykker på en knapp og setter pengene i arbeid. Helt genialt, applauderer Øverås.

Tord-Øveraas-nordlaks-fixrate

Unike rapporter

Han trekker også frem oversikten i porteføljen, hvor du både kan følge utviklingen på dine bankinnskudd og rentefond, samt forenklet rapportering som viktige spydspisser ved tjenesten Fixrate leverer.

Er du kunde hos ulike fondsselskaper rapporteres kursutvikling, gevinst og påløpte renter på litt ulike måter. De små forskjellene fra fondsselskap til fondsselskap gjør det tidkrevende og komplisert å holde oversikt, i tillegg til å bokføre dette på en rask og enkel måte. Fixrate har standardisert dette for oss, forteller Øverås.

- På bankinnskudd får vi i tillegg en samlerapport som gjør at man slipper å innhente ørten kontoutskrifter og isteden kan bokføre og avstemme alt under en operasjon. Jeg er overbevist om at de gode rapportene, både på bankinnskudd og rentefond, alene er årsak god nok for at flere velger å bruke Fixrate i stedet for å bli direktekunder hos en rekke banker og fondsselskaper, legger lakseøkonomen til.

Et lakseeventyr

I 35 år har selskapet han jobber for vært en av Norges største lakseprodusenter. En reise som startet i 1989 da Inge Berg etablerte sin første lokasjon i vakre Vesterålen.

Den gang var utstyret delvis hjemmelaget og fôret ble fraktet ut til merdene i robåt og spredt for hånd.

Gjennom konstant fokus på ny teknologi og nye produksjonsmetoder har de utviklet løsninger som i dag brukes i store deler av akvakulturnæringen, og på den måten bidratt til å bygge både sin egen bedrift og andre i næringen.

I dag er Nordlaks fortsatt en lokalt eid familiebedrift som er ledende på innovasjon i lakseindustrien.

Fremst på innovasjon

I 2020 introduserte de blant annet Havfarmen, en 385 meter lang og 60 meter bred flytende stålkonstruksjon. Den helelektriske innovasjonen holder mer enn 400.000 kubikkmeter vann og kan huse mer enn 1,7 millioner laks samtidig, noe som gir et volum på 10.000 tonn laks eller 70 millioner middager.

- Med den mobile Havfarmen kan vi nå drive kontrollert oppdrettsvirksomhet i nye områder som ikke er passende for tradisjonelle oppdrettsanlegg, forklarer Øverås

Gjennom å bygge stein på stein har Nordlaks i dag hånd om store deler av verdikjeden i lakseproduksjonen. De driver stamfiskefasiliteter, smoltanlegg, oppdrett på tradisjonelt vis og på Havfarmen, de driver brønnbåter, slakteri og filetproduksjon i tillegg til salg og distribusjonsvirksomhet.

Fokus på å bygge konsernet alltid vært deres hovedprioritet. Det gjør at de i dag sysselsetter mer enn 800 personer og er mer enn en hjørnestein i lokalsamfunnet på Stokmarknes.

Sammen mot nye markeder og løsninger

Mye av pengene fra den storstilte virksomheten brukes i dag til å videreutvikle både eget selskap og lokalsamfunnene rundt, mens en del blir investert i påvente av å settes i arbeid.

- Som mange andre ønsker vi å plassere pengene med høyest mulig avkastning, til lavest mulig risiko, og med best mulig likviditet. Kombinasjonen av bankinnskudd med ulike løpetider, og fond med ulik risiko hvor oppgjør i tillegg er på driftskonto et par dager etter at salgsordren er lagt gir oss fleksibilitet og mulighetene vi trenger. 

- Det er ingen tvil om at Fixrate har blitt et av våre viktige verktøy i forvaltnings-kassa. 
Nå ser vi frem til å bli med dem på den videre reisen mot nye markeder og nye innovative løsninger som kunde og som medeier, avslutter representant Øverås for den ferske medeieren. 

 

Dette er en informasjonsartikkel som representerer akkurat denne kundens erfaringer. Individuelle resultater kan variere, og beslutninger bør baseres på egne forhold og mål. Denne teksten er ikke ment å utgjøre investeringsråd eller investeringsanbefalinger, ei heller juridisk rådgivning. Personer som vurderer å investere bør søke rådgivning før eventuell investering gjøres. Husk også at historisk avkastning aldri er noen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved kjøp, vedlikehold og salg. Avkastningen kan også bli negativ, og investert kapital kan gå tapt.